Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 8

Jesteśmy liderem w dziedzinie oprogramowania dla Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie jednostek administracji samorządowej, edukacji, wo- projektowania i utrzymywania usług IT oparte o bez- dociągów i ciepłownictwa. Tworzymy i dostarczamy pieczne zasoby Centrum Danych. Charakteryzuje nas system klasy ERP, w którego skład wchodzą: Zintegro- wieloletnie doświadczenie, 3 całkowicie niezależne wany System Zarządzania Miastem i Gminą, Platforma lokalizacje geograficzne oraz wysoki standard rozwią- Zarządzania Oświatą oraz System dedykowany dla zań technicznych i organizacyjnych. Przedsiębiorstw Komunalnych. Oferujemy także autor- skie rozwiązania dla CUW, wspomagania miejskiego rozliczania VAT, a także obsługujące proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego. Wybrane produkty: Wybrane produkty: Systemy dla Instytucji samorządowych: socjalne, podatkowe, ewidencyjne, finansowe, HR, BI. System dla Przedsiębiorstw komunalnych: KOM-Media, E-BOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta, Kom-Bok, Kom-Inkaso PRO, KOM-NET. Platforma Za- rządzania Oświatą wraz z modułem Rekrutacje. Pozostałe: UniGmina GIS, WIBO, PORTAL. UniCloud, chmura korporacyjna, outsourcing infrastruktury, serwery dedykowane, usługi backup i disaster recovery, kolokacja. 8 | The power of creation.