Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 7

Administracja Administra Terenowa cja Terenowa Tworzymy i wdrażamy oprogramowanie wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej, Tworzymy i wdrażamy oprogramowanie wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej, m.in. Zintegrowany System Zarządzania Miastem i Gminą. Miastem i Gminą. m.in. Zintegrowany System Zarządzania Centrum Danych Centrum Danych Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie projketowania i utrzymywania IT opartych usług IT opartych o najwyższy Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania usług i utrzymywania o najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Usługi Bezpieczeń Usługi Bezpieczeń stwa i Zaufania stwa i Zaufania Dostarczamy usługi znane pod usługi marką znane Certum, potwierdzające osób i tożsamość firm w Internecie oraz w Internecie oraz zapewnia- Dostarczamy pod marką Certum, tożsamość potwierdzające osób i firm zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów oraz urządzeń komputwrowych. jące wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów oraz urządzeń komputerowych. Utrzymanie Utrzymanie i Rozwój Oprogramo i Rozwój Oprogramo wania wania Zapewniamy zespoły programistów, analityków, architektów systemów i kierowników projektów, Zapewniamy zespoły programistów, analityków, architektów systemów i kierowników projektów, dysponujących bogatym doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju, utrzymania i modyfikacji oprogramowania. dysponujących bogatym doświadczeniem w tworzeniu, rozwoju, utrzymaniu i modyfikacji oprogramowania. Szkolenia Szkolenia Wspieramy pracowników naszych Klientów naszych w budowaniu ich w karier zawodowych, a organizacjom zmiększać Wspieramy pracowników Klientów budowaniu ich karier zawodowych, pomagamy a organizacjom pomagamy efektywność funkcjonowania. Oferujemy funkcjonowania. szkolenia katalogowe, projektujemy na zamówienie oraz świadczymy zwiększać efektywność Oferujemy szkolenia szkolenia katalogowe, projektujemy szkolenia na zamówienie usługi outsourcingu procesów szkoleniowych. oraz świadczymy usługi outsourcingu procesów szkoleniowych.