Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 6

Nasze kompetencje Nasze kompetencje i kluczowe obszary działalności. i kluczowe obszary działalnośc Infrastruktu Integracja ra IT IT Oferujemy zarówno produkty własne produkty jak i rozwiązania z wykorzystaniem Oferujemy zarówno własne zbudowane jak i rozwiązania zbudowane z wykorzystaniem produktów i technologii renomowanych produktów i technologii vendorów. renomowanych vendorów. Świadczenia Świadczen Społeczne ia Społeczne Dostarczamy informatyczne systemy świadczeń emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) oraz (ZUS System Ubezpieczeń Dostarczamy informatyczne systemy świadczeń emerytalno-rentowych i KRUS), które na dla KRUS, które na bieżąco bieżąco są są dostosowywane dostosowywane do do wymagań wymagań organizacyjnych organizacyjnych i prawnych. i prawnych. Komunikac Komunikac ja Masowa ja Masowa Zapewniamy bezpieczne i efektywne zarządzanie informacjami w postaci dokumentów Zapewniamy bezpieczne i efektywne zarządzanie informacjami w postaci dokumentów papierowych i elektronicznych całościową obsługę korespondencji każdej organizacji. papierowych i oraz elektronicznych oraz całościową obsługę w korespondencji w każdej organizacji. Oprogramo Oprogramo wanie dla Finansów wanie dla Finansów Projektujemy, tworzymy i wdrażamy wyspecjalizowane oprogramowanie oprogramowanie dla instytucji finansowych, Projektujemy, tworzymy i wdrażamy wyspecjalizowane dla instytucji finanso- w tym dla branży wych, leasingowej i car branży fleet management w tym dla leasingowej i (CFM). car fleet management (CFM). Zarządzanie Zarządzani Kapitałem e Ludzkim Kapitałem Ludzkim Wspieramy w zarządzaniu procesami HR, tj. procesami rekrutacją i HR, selekcją, adaptacją pracowników, motywacją, oceną Wspieramy w zarządzaniu tj. rekrutacją i selekcją, adaptacją pracowników, motywacją, oceną wyników pracy oraz rozwojem dostarczając Platformę aHCM (Asseco Human Management). wyników pracy kompetencji, oraz rozwojem kompetencji, dostarczając Pla Ff&I46F76V6V6FvV