Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 5

Projektujemy, tworzymy i wdrażamy wyspecjalizowa- Oferujemy nowoczesną, zaawansowaną platformę , która ne oprogramowanie dla instytucji finansowych, w tym dla branży leasingowej i car fleet management (CFM). wspiera Nasze systemy kompleksowo wspomagają firmy klientów w rozumianych leasingowe i CFM we wszystkich obszarach, szczegól- rekrutację i selekcję, adaptację nowych pracowników, nie w zakresie: operacyjnym, finansowo–księgowym, systemy motywacyjne, ocenę wyników pracy, ocenę sprzedażowym oraz zarządzania flotą. i planowanie rozwoju kompetencji. Wybrane produkty: Wybrane produkty: LEO CMS (Contract Management System), LEO GL (General Ledger), LEO CFM (Car Fleet Management), LEO SFA (Stock for Agents) wraz z aplikacją internetową webSFA, LEO Front End, Anti-Money Laundering. Platformy eduPortal: dla Uczelni, dla Szkół. procesów unowocześnianiu HR, szeroko obejmujących a m.in.