Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 4

Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw bazując na sieci biur regionalnych rozlokowanych w całej Polsce. Zapewniamy profesjonalne wsparcie Klienta na każdym etapie realizacji projektu – od budowy koncepcji, dostawy infrastruktury, po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania zgodnie z oczekiwanym poziomem SLA. Model realizacji projektów opieramy na wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów. Zapewniamy Klientom profesjonalne usługi świadczone na terenie całego kraju, zapewniając krótki czas reakcji oraz asystę inżynierów znających specyfikę konkretnego Klienta. Posiadamy szeroki zakres autoryzacji m.in.: HP Enterprise, Lenovo, IBM, Dell, Cisco, HUAWEI, Fortinet, Microsoft, Oracle, RedHat, VMware, Veeam, APC, Juniper Networks, EMC2 oraz wielu innych. Wybrane specjalizacje: Centra Przetwarzania Danych, Cloud Computing, ITS – Intelligent Transport Systems and Services, sieci tele- transmisyjne, zarządzanie infrastrukturą IT klientów, Metropolis – zarządzanie cyfrową infrastrukturą miasta. Oferujemy systemy pozwalające bezpiecznie i efektywnie zarządzać informacjami w postaci doku- mentów (danych) zarówno w formie papierowej, jak Oferujemy informatyczne systemy świadczeń emerytal- no-rentowych dla ZUS i KRUS oraz System Ubezpieczeń dla KRUS, które na bieżąco są dostosowywane do wymagań organizacyjnych i prawnych. Zapewniamy stałe wsparcie techniczne oraz rozwój aplikacji. Dostar- czamy także usługi Mainframe as a Service. i elektronicznej oraz aplikacje zapewniające całościo- Wybrane Produkty: Wybrane produkty: EMIR-SEKS/AD dla ZUS, FARMER dla KRUS, System Ubez- pieczeń dla KRUS oraz Mainframe as a Service. Personalizowane wydruki masowe (transakcyjne i mar- ketingowe), Elektroniczne i Papierowe Archiwa, Obsługa korespondencji, System Obsługi eFaktur, eMailing, Drukarka Wirtualna, System monitoringu przesyłek oraz wysyłek. wą obsługę korespondencji w każdej organizacji.