Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 11

Zarząd Asseco Data Systems Andrzej Dopierała Prezes Zarządu Paweł Barchwic Wiceprezes Zarządu Robert Kobylański Wiceprezes Zarządu Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu Daniel Lala Wiceprezes Zarządu Jarosław Jastrzębski Wiceprezes Zarządu Lech Szczuka Wiceprezes Zarządu Grupa Asseco Asseco Data Systems jest częścią Grupy Asseco, która Papierów Wartościowych w Warszawie. To obecnie od 2004 roku zbudowała silną sieć firm działających największa w ponad 50 krajach na całym świecie. Grupa zape- Środkowej oraz szósty producent oprogramowania wnia najlepsze rozwiązania informatyczne dostoso- w Europie. wane do specyfiki danego kraju i stosowanych tam Grupa Asseco osiągnęła po raz kolejny rekordowo standardów. wysokie przychody ze sprzedaży, które w 2016 roku Asseco Poland stojące na czele grupy jest największą przekroczyły firmą na poziomie 769 mln zł. informatyczną notowaną na Giełdzie Grupa Asseco spółka informatyczna w 8 mld zł oraz zysk Europie