Asmeninių apsaugos priemonių katalogas 2014, Kovas - Page 22

Kvėpavimo takų apsauga Kvėpavimo takų apsaugos priemonės yra viena svarbiausių asmens apsaugos priemonių grupių. Šių priemonių nenaudojimas arba netinkama eksploatacija gali sąlygoti profesinių susirgimų atsiradimą. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės yra naudojamos: - Norint apsisaugoti nuo kietųjų ir skystųjų dalelių, kenksmingų medžiagų garų ir dujų, bakterijų ir virusų; - Darbo aplinkoje, kai deguonies kiekis ore yra mažesnis nei 18%. Priklausomai nuo darbo aplinkos ir jos užterštumo, gali būti naudojamos įvairios kvėpavimo takų apsaugos - nuo paprasčiausių vienkartinių respiratorių iki sudėtingų autonominių suspausto oro padavimo sistemų. RIZIKOS ĮVERTINIMAS Kvėpavimo takams pavojingos medžiagos gali būti įvairių formų: Kenksmingos dalelės Prie jų priskiriamos dulkės, skystosios dalelės (aerozoliai, skysčių lašeliai), dūmai (labai aukšta temperatūra paveiktos kietosios dalelės, susidarančios suvirinimo arba cheminio proceso metu), bakterijos ir virusai. Garai ir dujos Molekulinėje būsenoje atmosferoje esančios medžiagos vadinamos dujomis. Garai yra dujinė būsena medžiagių, kurios įprastomis sąlygomis yra skystos. Nors kai kurie garai ir dujos į organizmą gali prasiskverbti per odą, dažniausiai šios medžiagos pasisavinamos per kvėpavimo takus. Kenksmingos dujos ir garai gali sukelti laikiną arba negrįžtamą poveikį sveikatai. Įvertinant galimą riziką darbo vietoje, reikia: - Nustatyti, koks yra pavojus; - Identifikuoti pavojingas medžiagas, su kuriomis yra galimybė susidurti; - Numatyti tikėtiną kenksmingą poveikį sveikatai; - Įvertinti pavojingos medžiagos galimą žalą sveikatai; - Numatyti, kaip apsisaugoti (kontroliuoti) nuo šio pavojaus; - Nustatyti veiksmų planą, kaip pašalinti galimą riziką. Jei rizikos neįmanoma pašalinti, būtina pasirinkti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Renkantis kvėpavimo takų apsaugos priemones, svarbu, kad jos: - Būtų tinkamo dydžio; - Užtikrintų apsaugą atliekant užduotis; - Būtų suderinamos su kitomis naudojamomis asmens apsaugos priemonėmis; - Atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus; - Būtų tinkamai prižiūrėtos pagal gamintojo naudojimosi instrukcijas. PAGRINDINIAI KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ STANDARTAI Visos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, parduodamos Europoje, turi būti pažymėtos CE ženklu. CE ženklas parodo, kad gaminys ir jo gamybos procesas buvo nepriklausomai patikrinti pagal asmens apsaugos priemonių direktyvos 89/686/CEE pagrindinius saugumo reikalavimus. Tačiau CE ženklas nepateikia informacijos apie produktų sudedamųjų dalių tinkamumą ir veikimo principą, todėl būtina susipažinti su gaminio standartais, kuriuose pateikiama ši informacija. KVĖPAVIMO aPARATAI Direktyva 89/686/CEE 22 Europos Tarybos direktyva dėl šalių narių įstatymų, susijusių su asmens apsauga, standartizavimo. EN149 Vienkartiniai veidą dengiantys respiratoriai, apsaugantys nuo dalelių. Šios AAP yra pagamintos iš filtruojančios, elektrostatiškai įkrautos medžiagos. Įprastai respiratoriai yra keičiami po kiekvienos darbo pamainos. Šis standartas apibrėžia tris apsaugos klases: FFP1, FFP2, FFP3. UAB “Nota Bene”, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel. (8~5) 2750822; 2755251 El.paštas: info@notabene.lt www.notabene.lt