Asmeninių apsaugos priemonių katalogas 2014, Kovas - Page 147

APSAUGA NUO KRITIMO KAIP TAISYKLINGAI PASIRINKTI KRITIMO APSAUGOS PRIEMONES? Jei dėl organizacinių, techninių arba ekonominių priežasčių neįmanoma įrengti pastovių konstrukcijų, apsaugančių nuo kritimo iš aukščio, būtina naudoti kolektyvines apsaugos priemones (apsauginius turėklus, aptvėrimus ir t.t.). Taip pat dažnai yra naudojami pastoliai, keltuvai arba judančios platformos, užtikrinančios patogų ir saugų priėjimą prie darbo vietos. Jeigu darbo vietoje nėra galimybių įrengti minėtą įrangą, būtina naudoti asmens apsaugos priemones nuo kritimo. Jos reikalingos dirbant pavojinguose taškuose ant stulpų, bokštų ir pan. Pagrindinės kritimo apsaugos priemonių funkcijos yra: • arbo padėties fiksavimas arba patekimo į rizikingą darbo vietą prevencija - pagal EN358 (darbo padėties D fiksavimo sistemos); • ritimo sulaikymas ir amortizavimas - pagal EN363 (kritimo sulaikymo sistemos). K Darbuotojų ir vadovaujančio personalo apmokymai padeda teisingai pasirinkti tinkamas kritimo apsaugos priemones. Paviršius su minimaliais 1,5 m aukščio aptvėrimais arba kitomis pastoviomis konstrukcijomis, apsaugančiomis nuo kritimo. Darbas, atliekamas tokiame paviršiuje, nėra laikomas darbu aukštyje. Kolektyvines apsaugos priemones (apsauginius turėklus, aptvėrimus ir t.t.) būtina naudoti visur, kur įmanoma. Asmenines apsaugos priemones būtina naudoti tada, kai nėra galimybių įrengti pastovių ar kolektyvinių saugos priemonių. Dirbant ant stulpų, bokštų ar kaminų būtina naudoti asmeninės apsaugos įrangą, apsaugančią nuo kritimo. Iš pritvirtintų lynų sudarytos sistemos naudojamos tuo atveju, kai kitų saugesnių metod