Asmeninių apsaugos priemonių katalogas 2014, Kovas - Page 146

APSAUGA NUO KRITIMO Darbas aukštyje yra potencialiai pavojinga veikla, nes darbuotojas gali nukristi ir patirti sunkių sužalojimų. Tokio darbo metu nelaimingi atsitikimai sudaro didelę dalį visų mirtinų sužalojimų darbo vietoje. Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir norminius aktus, darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus tinkamomis kritimo apsaugos priemonėmis. Esant galimybei darbas turi būti organizuojamas taip, kad darbuotojai nepatektų į pavojingą situaciją. Jei darbai bus atliekami pavojingame aukštyje - didesniame nei 1,3 m -, būtina pasirinkti apsaugos priemones, kurios užtikrintų saugias darbo sąlygas. Dirbant aukštyje reiktų naudoti kolektyvines apsaugos priemones (apsauginius turėklus, aptvėrimus ir t. t.). Jeigu darbo vietoje nėra galimybių įrengti minėtos įrangos, būtina naudoti asmens apsaugos priemones nuo kritimo. Tik tiksliai žinant darbų pobūdį ir vietą, galima parinkti tinkamą įrangą, apsaugančią nuo kritimo. Darbdavys privalo tinkamai suplanuoti darbus aukštyje, užtikrinti kontrolę ir darbo saugos reikalavimų vykdymą. Kritimo apsaugos priemonės turi atitikti šiuos pagrindinius Europos Sąjungoje galiojančius harmonizuotus teisės aktus: Europos Tarybos direktyva dėl šalių narių įstatymų, susijusių su asmens apsauga, standartizavimo EN353-1 Kritimo sulaikymo įrenginiai, tvirtinami prie stacionarios tvirtinimo sistemos EN353-2 Kritimo sulaikymo įrenginiai, tvirtinami prie mobilios tvirtinimo sistemos EN354 Lynai ir juostos EN355 Amortizatoriai EN358 Darbo padėties fiksavimo sistemos EN360 Savaime susitraukiantys kritimo stabdymo įrenginiai EN361 Apraišai EN362 Karabinai ir kabliai EN363 Kritimo sulaikymo sistemos EN795-B Tvirtinimo įrenginiai - klasė B EN813 Diržai, pritaikyti sėdėjimui EN1496 Keliamieji gelbėjimo įrenginiai EN1497 Gelbėjimo diržai APSAUGA NUO KRITIMO Direktyva 89/686/CEE 146 UAB “Nota Bene”, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, tel. (8~5) 2750822; 2755251 El.paštas: info@notabene.lt www.notabene.lt