Arctic Yearbook 2015 - Page 211

211 Arctic Yearbook 2015 Nordic Council (2013). Præsidieforslag om fælles nordisk arktisk strategi — Nordic cooperation.Available online at http://www.norden.org/en/nordic-council/cases/a-1550praesidiet, checked on 6/12/2015. Nordic Council (2014). Agenda for the 66th Session of the Nordic Council in Stockholm, 27–30 October 2014. Available online at http://www.norden.org/en/nordic-council/sessions-andmeetings/sessions/66th-session-2014/agenda-1, checked on 6/12/2015. Nordic Council of Ministers (2015a). Arctic Expert Committee — Nordic cooperation. Available online at http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-cooperation-mr-sam/the-arctic/arctic-expert-committee, checked on 6/12/2015. Nordic Council of Ministers (2015b). Funding from the Nordic Council of Ministers' Arctic Cooperation Programme — Nordic cooperation. Available online at http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mrsam/the-arctic/funding-from-the-nordic-council-of-ministers-arctic-co-operation-programme, checked on 6/12/2015. Nordregio (2015). Nordic working group on sustainable regional development in the Arctic Nordregio. Available online at http://www.nordregio.se/en/Metameny/AboutNordregio/Nordic-working-groups/Nordic-working-group-on-sustainable-regionaldevelopment-in-the-Arctic/, checked on 6/12/2015. Nowiak, J. (2001). Współpraca nordycka - wzór dobrej polityki. Poznań: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Ojanen, H. (Ed.) (2004). Assessment of the Nordic Council of Ministers’ Policies for the Adjacent Areas: Small, but Smart? Nordic Council of Ministers. Available online at http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:701485/FULLTEXT01.pdf, checked on 4/20/2015. Pelaudeix, C. (2015). What is “Arctic governance”? A Critical Assessment of the Diverse Meanings of ‘Arctic governance’. The Yearbook of Polar Law, 6: 398–426. Pietraś, M. (2007). Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych. In Marek Pietraś (Ed.): Międzynarodowe stosunki polityczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, pp. 17–43. Pietraś, M. (2009). Dynamika globalnego środowiska międzynarodowego. Analiza uwarunkowań systemowych. In Konstanty A. Wojtaszczyk, Angelika Mirska (Eds.): Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009. 1st ed. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjon alne, pp. 17–45. Piotrowski, B. (2006a). Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Piotrowski, B. (2006b). Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poelzer, Greg & G.N. Wilson. (2014). Governance in the Arctic: Political Systems and Geopolitics. In J.N. Larsen & G. Fondahl (Eds.). Arctic human development report: regional processes and global linkages. Copenhagen: Nordic Council of Ministers (TemaNord, 2014:567). Available online at http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/FULLTEXT01.pdf. Łuszczuk