Arctic Yearbook 2015 - Page 152

152 Arctic Yearbook 2015 Hannibal, M. (2013). Reliance on extraction of natural resources set to increase. Energy & Natural Resources – Greenland. Retrieved from: http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Energy-NaturalResources/Greenland/Plesner/Reliance-on-extraction-of-natural-resources-set-to-increase. Hernesniemi, H., B. Berg-Andersson, O. Rantala & P. Suni. (2011). Kalliosta kullaksi – kummusta klusteriksi. Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys. Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Howard, R. (2009). The Arctic Gold Rush. The New Race for Tomorrow’s Natural Resources. UK: Continuum. Humphreys D. (2011). Challenges of Transformation: The case of Norilsk Nickel. Resource Policy, 36(2): 142-148. ICMM (2014, October). The role of mining in national economies. Mining’s contribution to sustainable development (2nd Edition). Retrieved June 29, 2015 from http://www.icmm.com/document/7950 Jackson, T. (2014). Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies. Fraser Institute. Retrieved April 21, 2015 from: https://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraserca/Content/research-news/research/publications/survey-of-mining-companies-2014.pdf. Jacobsen, M. (2014, Jul7 28). Proposed Law Amendment May Threaten Good Greenlandic Governance. The Arctic Institute. Retrieved from http://www.thearcticinstitute.org/2014/07/072814-proposed-law-amendment-goodgovernance-greenland.html. Jartti, T. E. Rantala & T. Litmanen. (2014). Sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat: Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä [Preconditions and limits to social license to operate: Perceptions on the acceptance of mining in the regions of Uusimaa, North Karelia, Kainuu and Lapland]. Jyväskylä: SopHi. Jartti, T., R. Sairinen & T. Litmanen. (2012). Kaivosteollisuus kansalaisten arvioinnissa: Millaisen kaivosalan maakuntien asukkaat haluavat? Maaseudun uusi aika. 2: 48-58. Jokinen, M. (2014). Mitä tekemistä kaivoksilla on luontomatkailun kanssa? Luonnosta voimaa ja hyvinvointia –seminaari. Luontokeskus Haltia, 25.3.2014. Presentation. Available at http://www.metla.fi/tapahtumat/2014/hyv-loppuseminaari/pdf/kaivokset-ja-matkailuv2.pdf5. Kaminsky V., Suprunenko O. & Smirnov A. (2014). Mineralno-syr’evye resursi arctickeshkoi kontinentalnoi okrainy Rossii I perspektivy ei osoeniya. Arctic: Environmental and Economic Issues, 3(15): 52-61. (In Russian) Kauppila, P.; M. L. Räisänen & S. Myllyoja. (2011). Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. Suomen ympäristö 29:2011. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. Retrieved from: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37056/SY_29_2011.pdf?sequence=3. Kiruna Declaration. (2013). Arctic Council Secretariat. Retrieved from: http://www.arcticcouncil.org/index.php/en/document-archive/category/425-main-documents-from-kirunaministerial-meeting?download=1757:kiruna-declaration-final-signed-version. Governance of Sustainable Mining in Arctic Countries