Arctic Yearbook 2015 - Page 117

117 Arctic Yearbook 2015 Naalaakkersuisut. (2013a). Udenrigspolitisk Redegørelse 2013. Available at http://www.ina.gl/media/1123614/pkt14_em2012_uspr_rg_dk.pdf (Accessed 16 May 2015). Naalakkersuisut. (2013b, November 25). WTO kendelse om sælskindsforbuddet i EU. Available at http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Pressemeddelelser/2013/11/saelskind. (Accessed 16 May 2015). Naalakkersuisut. (2014a, July 7). Japans ambassadør Seishi Sueis besøg i Nuuk og Ilulissat. Available at http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2014/07/070714-Japan-besoeg. (Accessed 2 June 2015). Naalakkersuisut. (2014b). Aleqa Hammond om Ban Ki-moons besøg. Available at http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2014/03/290314-AH-om-Bankimooni-UMK (accessed 2 June 2015). Naalakkersuisut.gl (n.d) Naalakkersuisuts udenrigspolitiske kompetence - De juridiske rammer, Udenrigsdirektoratet. Available at http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Departments/Udenrigsdirektoratet/Naalakkersu isuts-udenrigspolitiske-kompetencer/De-juridiske-rammer. (Accessed 21 May 2015). Norden. (2006). Deklaration om Nordisk Språkpolitik. Available at http://norden.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:700895. (Accessed 4 June 2015). Nordisk Råd. (2013). Nordisk Råds 65. Session 2013, punkt 2: Nordisk Topmøde. Available at http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sessioner-moeder-og-konferenser/nordiskraadssessioner/65.-session-2013/protokol-nordisk-raads-65.-session-2013/2.-nordisktopmoede. (Accessed 2 June 2015). Petersen, R. (1991). The Role of Research in the Construction of Greenlandic Identity. North Atlantic Studies, 1(2): 17-22. Sommer, K. (2012, May 1). Ane Hansen støtter KNAPK´s oplysningskampagne. Kalaallit Nunaata Radioa. Available at http://knr.gl/da/nyheder/ane-hansen-st%C3%B8tter-knapk%C2%B4soplysningskampagne. (Accessed 2 June 2015). Sommer, K. (2014, 28 May). Aleqa Hammond til nordisk statsministermøde i Island. Kalaallit Nunaata Radioa. Available at http://knr.gl/da/nyheder/aleqa-hammond-til-nordiskstatsministerm%C3%B8de-i-island. (Accessed 4 June 2015). Sørensen, B. W. (1994). Magt eller afmagt – køn, følelser og vold i Grønland. Århus: Akademisk Forlag. Thisted, K. (2012). Nationbuilding – Nationbranding. In Ole Høiris og Ole Marquardt (ed.). Fra vild til verdensborger (pp. 597-633). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Thomsen, H. (1998). ‘Ægte grønlændere og nye grønlændere – om forskellige opfattelser af grønlandskhed.’ Den Jyske Historiker, 81: 21-55. Thomsen, M. L. (2013). Greenland and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. In N. Loukacheva (ed.). Polar Law Textbook II (pp. 241 – 268). Nordic Council of Ministers. Tobiassen, S. (1995). Fra danisering til grønlandisering. Forventninger og realiteter om grønlandisering, En analyse af hjemmestyrets grønlandiseringspolitk. Master thesis, Institute for Administration, Ilisimatusarfik. Torfing, J. (1999). New Theories of Discourse – Laclau, Mouffe and Zizek. Oxford: Blackwell. Jacobsen