Arctic Yearbook 2015 - Page 116

116 Arctic Yearbook 2015 Kleist, K. (2009a, September 25). Formanden for Naalakkersuisuts åbningstale. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Taler/DK/aabningstale_ EM_2009_HE_DK.pdf. (Accessed 16 May 2015). Kleist, K. (2009b, December 28). Grønlands klimamål er ambitiøse, Dagbladet Information. Available at http://www.information.dk/219729. (Accessed 2 June 2015). Kleist, K. (2013). Nytårstale 2013. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Taler/DK/nytaarstale_20 13_KK_da.pdf. (Accessed 21 May 2015). Kleist, K. & L. Friis. (2009). Forståelsesdokument vedrørende fodnote om Færøerne og Grønland til den/de nye politiske klimaaftale(r) indgået under COP15-møder i december 2009 i København, Naalakkersuisut & Klima- og Energiministeriet. København. Kleivan, I. (1999). Sprogdebatten. In J. Lorentzen, E. L. Jensen, & H. C. Gulløv (eds.). Inuit, kultur og samfund – en grundbog i eskimologi (pp. 97-106). Århus: Systime. Laclau, E. (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time. In E. Laclau (ed.). New Reflections on the Revolution of Our Time (pp. 3-88). London: Verso. Laclau, E. & C. Mouffe. (2002). Hinsides det sociales positivitet. In E. Laclau & C. Mouffe. Det radikale demokrati – Diskursteoriens politiske perspektiv (pp. 37-102). Roskilde Universitetsforlag. Lagtinget.aland.fi (2012, October 29). Nordisk Samarbejdsforum – Et samarbejde mellem Færøerne, Grønland og Åland til Nordisk Råd/ Nordisk Ministerråd. 29. Available at http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2012-2013/NRB01/Bilaga%202.pdf. (Accessed 30 June 2015). Langgård, K. (2003). Language Policy in Greenland. In J. Brincat, W. Boeder, & T. Stolz (eds.). Purism in Minor Languages, Endangered Languages, Regional Languages, Mixed Languages (Papers from the conference on “Purism in the Age of Globalisation”, Bremen, September 2001) (pp. 225256).Bochum: Brockmeyer. Lyberth, K. (2013, July 11). Danskerne bør ikke bestemme, hvordan vi skal leve og spise. Politiken. Available at http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2020796/danskerne-boer-ikkebestemme-hvordan-vi-skal-leve-og-spise/. (Accessed 6 June 2015). Moseley, C. (ed.). (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger (3rd Ed). Paris: UNESCO Publishing. Available at http://www.unesco.org/culture/languages-atlas. (Accessed 4 June 2015). Mouffe, C. (1993). The Return of the Political. Verso. Naalaakkersuisut. (2010). Udenrigspolitisk Redegørelse 2010. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/DK /Udenrigspolitiske%20redegorelser/Udenrigspolitiske%20redeg%C3%B8relse%202010.pdf (accessed 16 May 2015). Naalaakkersuisut. (2011). Udenrigspolitisk Strategi 2011. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/DK /Udenrigspolitiske%20redegorelser/Udenrigspolitiske%20redeg%C3%B8relse%202011.pdf (accessed 16 May 2015). The Power of Collective Identity Narration