Arctic Yearbook 2015 - Page 115

115 Arctic Yearbook 2015 arbejdsparathed og mobilitet, Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, Atassut. Gad, U. P. (2004). ’Grønlandsk identitet: Sprog, demokrati, velfærd og selvstændighed.’ Politica, 36(3): 271-288. Gad, U. P. (2005). Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat – læst som identitetspolitisk forhandling. Eskimologis Skrifter nr. 19, University of Copenhagen, Department of Eskimology and Arctic Studies. Gad, U. P. (2008).’Når mor/barn-relationen bliver teenager. Kompatible rigsfællesskabsbilleder som (dis)integrationsteori.’ Politica, 40(2): 111 – 133. Gad, U. P. (2013). Grønland i tøbrud: ’Kolonien på vej mod selvstændighed.’ In: R. L. Nielsen (ed.) Grønlands nye internationale rolle (pp. 3-7). Magasinet Europa. Hammond, A. (2013). Åbningstale ved Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, Naalakkersuisut. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Taler/DK/Aabningstale_ EM_2013_AH_DK.pdf. (Accessed 16 May 2015). Hammond, A. (2014). Building Indigenous Knowledge into Climate Change Assessment and Adaptation A sideevent at the World Conference on Indigenous Peoples Keynote address by Premier of Greenland, Ms. Aleqa Hammond New York, 22 September 2014. Available at http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Powerpoint%20praesenta tioner/AH%20UNESCO%20speech%20140921.pdf. (Accessed 4 June 2015). Hansen, A. (2010). Præsentation af Minister Ane Hansen på det ekstraordinære møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) for at drøfte Grønlands kvoter for traditionel hvalfangst (”aboriginal subsistencekvoter”) marts 2010, St. Pete Beach, Florida, USA. Available at http://mipi.nanoq.gl/sitecore/content/Websites/nanoq/Emner/Landsstyre/Departementer/ Departement_for_fiskeri/Nyhedsforside/Nyheder_fra_dep_fiskeri/2010/03/~/media/8CD39 EFDBB3C4DD99F97C0E0B7CEFB30.ashx. (Accessed 6 June 2015). Hansen, L. (2006). Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War. London: Routledge. Hjemmestyreloven (1979), Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemmestyre, Inatsisartut. Available at http://cms.landstinget.gl/groenlands_landsting/hjemmestyreloven.aspx?leftRoot=1356 Holm, L. (2009, March 20). Jonathan Motzfeldt: Skam dig, Europa. Kalaallit Nunaata Radioa. Available at http://knr.gl/en/node/39964. (Accessed 2 June 2015). Howarth, D. (2005). Diskurs – en introduktion, Hans Reitzels forlag. ICC. (2011). Assessing, Monitoring, and Promoting Arctic Indigenous Languages - A Proposal Submitted to the Arctic Council's Sustainable Development Working Group (SDWG). Jacobsen, M. (2014). Den grønlandske identitetsdiskurs’ betydning for Grønlands Selvstyres udenrigspolitiske handlerum fortællingernes potentialer og paradokser i perioden 2009 – 2014 (Masters thesis). Institute for Management, Politics & Philosophy; Copenhagen Business School. Not published. Available at http://ir.polsci.ku.dk/research_projects/arctic-politics/bilag/opg.7.pdf. Karlsen, M. (2011). ‘Status for Grønlandsk.’ Sprog i Norden. (1-5) (i hæftet 9-14). Jacobsen