Arctic Yearbook 2015 - Page 114

114 Arctic Yearbook 2015 References Act on Greenland Self-Government (2009). Act no. 473 of 12 June 2009. Available at http://www.stm.dk/_p_13090.html (accessed 16 May 2015). Adler-Nissen, R. & U. P. Gad. (2014). Introduction: Post-imperial Sovereignty Games in the Nordic Region. Cooperation & Conflict, 49(1): 3-32. Andersen, N. V. (2014, February 3). Aleqa Hammond håber ikke regeringsrokaden vil påvirke Grønlandssager. Kalaallit Nunaata Radioa. Available from http://knr.gl/kl/node/79693 (accessed 2 June 2015). Buzan, B., O. Wæver & J. de Wilde. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers. Buzan, B. & O. Wæver. (2009). Macrosecuritization and Security Constellations: Reconsidering Scale in Securitization Theory. Review of International Studies, 35(2): 253-276. Campbell, D. (1992). Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press. Demokraatit (2008), Nej. Available at http://www.demokraatit.gl/Portals/0/Valgmateriale/dk_netversion.pdf. (Accessed 21 May 2015). Duus, S. D. (2013, May 14). Naalakkersuisut: Derfor boykotter vi ministermøde. Sermitsiaq AG. Available at http://sermitsiaq.ag/naalakkersuisut-derfor-boykotter-ministermoede. (Accessed 6 June 2015). EM2009/88 (2009). Forslag til Inatsisartutlov om sprogpolitik, Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Available at http://cms.inatsisartut.gl/documents/samlinger2009/em2009.pdf (Accessed 2 June 2015). EM2011/14 (2011). Udenrigspolitisk Strategi og redegørelse. Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender, 12. oktober 2011. Available at http://www.ina.gl/samlingerhome/oversigt-over-samlinger/samling/punktliste.aspx (Accessed 2 June 2015). EM2013/109 (2013). Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tager territorielt forbehold for forpligtigelser i den anden forpligtigelsesperiode af Kyotoprotokollen (2013 - 2020), Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø. Available at http://www.ina.gl/samlingerhome/oversigt-oversamlinger/samling/punktliste.aspx. (Accessed 18 May 2015). EU (2009). Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om handel med sælprodukter (EØS-relevant tekst), Den Europæiske Unions Tidende, 31. oktober, L286/36 Fisker, M. (2010, December 11). Kuupik Kleist rejser tilfreds fra Cancun. Kalaallit Nunaata Radioa. Available at http://www.knr.gl/da/news/kuupik-rejser-tilfreds-fra-cancun. (Accessed 4 June 2015). FM2014/68, Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM14 pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal belyse og analysere det fremtidige behov for udefrakommende arbejdskraft i forbindelse med mulige råstofprojekter og storskalaprojekter. Redegørelsen bør ligeså beskrive de mulige sociale, kulturelle og praktiske konsekvenser ved en stor tilgang af udefrakommende arbejdskraft. Redegørelsen bedes afsluttet med en perspektivering, der sammenligner arbejdskraftsbehovet med den grønlandske arbejdskrafts kvalifikationer, The Power of Collective Identity Narration