Arctic Yearbook 2014 - Page 526

526 Arctic Yearbook 2014 Bakkeplass, P. Buhl-Mortensen, M. Johannessen, M. S. Jørgensen,Trond Kristiansen, C. S. Landa, M. S. Myksvoll og R. Nash (2013): Kunnskapsinnhenting i Barentshavet – Lofoten – Vesterålen. Rapport 3, Bergen, Havforskningsinstituttet. Ulfstein, G. (2001). Folkeretten og norsk miljøpolitikk. Muligheter og begrensninger. I: Mot et globalisert Norge? Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red). Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo, Gyldendal Akademisk. Walsh, B. (2012). The Truth about Oil. New breakthroughs are actually increasing global supplies. But the era of cheap oil may be gone forever. Tme, 179 (14) April 9, 2012, page 12. Sande