Arctic Yearbook 2014 - Page 525

Arctic Yearbook 2014 525 Fish and Game. Juneau. Havforskningsinstituttet. (2010). Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen og. Risikogruppen til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen. Havforskningstituttet. Fisken og havet, særnummer 1 a-2010. Bergen. Hersoug, B. (2010). Fisk og/eller olje? In: Arbo, Peter and Bjørn Hersoug (red.) Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Oslo, Gyldendal akademisk. Holm, P. (2001). The Invisible Revolution. The Construction of Institutional Change in the Fisheries. Norwegian College of Fishery Science. Tromsø, University of Tromsø. Hovi, J. & A. Underdal. (2008). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Oslo, Universitetsforlaget. Jentoft, S. (1998). Allmennings komedie. Medforvaltning i fiskeri og reindrift. Oslo, Ad Notam, Gyldendal forlag A/S. Knol, M. (2011). Scientific advice in integrated ocean management: The process towards the Barents Sea Plan. Marine Policy 34 (2), page 252-260. Knol, M. (2011). Ecosystem-based management as governance. PhD theses at University of Tromsø, Tromsø. Kristoffersen, B. (2011). Actors and processes in the debate over whether to open for petroleum development in Lofoten and Vesterålen. Paper presented at Workshop in Kabelvåg, 7-9. February 2011. Tromsø, University of Tromsø. Miljøverndepartementet. (2005-2006). Helhetlig forvaltning av det maritime miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Forvaltningsplan) St. Melding. Nr 8. Miljøverndepartementet. (2011). Oppdatert forvaltningsplan for det maritime miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Stortingsmelding nr. 10. Tilrådning fra Miljøverndepartementet av 11. mars og godkjent i statsråd samme dag. Regjeringen Stoltenberg ll. Ott, R. (2005). Sound truth and corporate myth: The legacy of the Exxon Valdex oil spill. Cordova Alaska, Dragonfly Sisters Press. Øvrebekk Lewis, Hilde (2013). Vi kan begynne boring i Arktis nå. Stavanger Aftenblad, 16. oktober. Sande, A. (2013). Slaget om Lofoten. Olje eller verdensarv? Oslo, Akademika forlag A/S. Sandstrøm, C. S. Hovik og E. I. Falleth (red) (2008): Omstridd natur. Trender och utmaningar i Nordisk naturforvaltning. Umeå, Borea forlag. Sundby, S., P. Fossum, A Sandvik, F. B. Vikebø, A. Aglen, L Buhl-Mortensen, A. Folkvord, K. Oil Drilling & Ecosystem Management Planning of the Barents Sea