ArbejdsmiljøNETs årskonference Susanne_Thyssen_præsentation - Page 3

Human Performance Omtales som en metode til at undgå “Human Error” Er opstået I forbindelse med de store tunge industrier: Stål, Strøm, Atomkraft, Rumfart etc. Der laves meget forskning omkring “Human Error” og paradigmet har skiftet med tiden fra “Old view” til “New View” hvor man har flyttet sig fra at kalde menneskelige fejl for en årsag til et problem og frem til at kalde fejl for et symptom på et system, som ikke virker optimalt.