ArbejdsmiljøNET medlemsmateriale workers_leaflet_da

REACH 2018 – kom i gang! Medarbejderrepræsentanter i virksomheder, der fremstiller, importerer eller anvender kemikalier REACH-forordningen fastsætter, at virksomheder, der fremstiller eller importerer kemiske stoffer til EU, Island, Norge eller Liechtenstein i mængder på 1 ton eller derover årligt, registrerer dem hos ECHA. Hvis der ikke findes oplysninger om kemikaliets farlige egenskaber, skal de genereres, og sikkerhedsdatabladene skal opdateres om nødvendigt. HVILKE FORPLIGTELSER HAR DIN ARBEJDSGIVER? Hvis din virksomhed skal registrere stoffer til den sidste registreringsfrist 31. maj 2018, skal din arbejdsgiver: • indsamle alle foreliggende oplysninger om stoffets egenskaber • dele dem med andre producenter og importører af samme stof ER DIN ARBEJDSGIVER PARAT? • finde ud af sammen med dem, om de som medregistranter har alle de oplysninger, de Den sidste registreringsfrist er 31. maj behøver til at registrere 2018 og har betydning for virksomheder, der • hvis ikke, sammen udfylde hullerne i fremstiller eller importerer eksisterende oplysningerne og stoffer i mængder mellem 1 og 100 tons årligt. • dokumentere dette i et Registrering gælder for kemiske stoffer som registreringsdossier. sådan, i blandinger eller, i visse tilfælde, i artikler. Hvis den fremstillede eller importerede Din arbejdsgiver bør begynde forberedelserne mængde er over 10 tons årligt, skal din arbejdsgiver desuden: til REACH 2018-registreringsfristen nu ved at gennemgå virksomhedens portefølje fra et REACH 2018-perspektiv og opstille en plan for • bruge de indsamlede oplysninger til at vurdere risikoen for arbejdstagere og håndtering af 2018-registreringerne! forbrugere og for miljøet, og • fastlægge de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger til sikker brug af stoffet på virksomheden og hos dine kunder.