Antakalnis Spalio mėn. - Page 52

Kaip siūloma spręsti P.Vileišio g. padidėjusio eismo problemą? Šių metų pavasarį Antakalniečių bendruomenės taryba svarstė Antakalnio mikrorajono problemas ir konstatavo, kad nuo 2011 metų rudens, baigus Šilo tilto prieigos darbus, padidėjo tranzitinis eismas P.Vileišio gatvės dalyje nuo Šilo tilto iki Sluškų g. ir Sluškų gatvėje. Kad šios gatvės gyventojai galėtų jaustis saugūs, būtina imtis priemonių, kurios užtikrintų saugumą ir įspėtų eismo dalyvius apie taisyklių laikymąsi. visi sutiko, kad reikia sustabdyti tranzitinį eismą. Jaučiasi nesaugūs Budinti policija nestebi greitį viršijančių žmonių. Jau buvo vienas auto įvykis. Kai buvo dviračių Ieškoma sprendimo būdų takalnyje. Man ypač aktualus yra gyventojų - vaikų, dviratininkų, sportuojančių žmonių saugumo klausimas P. Vileišio gatvėje, ka- Pasa Vileišio g. gyventojo Ovidijaus Valiuko, takas, mačiau daug vaikščiojančių, bėgiojančių, problema atsirado, kai prieš keletą metų buvo važinėjančių dviračiais, dabar visiems nesaugu.“ Antakalnietis ir seniūnaitis Robertas Filisto- kai nepaisant ženklų regulia-vimo, yra ne tik pastatyta gaisrinė. Tuomet buvo padarytas – pasakojo Ovidijus Valiukas. vičius suvokia P. Vileišio g. gyvenančių gyven- pažeidžiamos vietos gyventojų teisės dėl trans- tojų problemą ir pats, būdamas antakalnietis, porto srauto sukeliamo triukšmo bei užterštumo, nuvažiavimas ir žmonės pradėjo atrasti nau- dangi manau, kad tai yra gana aiškus atvejis, jus, jiems patogius kelius. Dėl to vis daugėja Kreipėmės į policiją, Vilniaus savivaldybę ir kol nori prisidėti prie šios problemos sprendimo bet ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika“ – automobilių ir visi važiuoja kaip nori, yra labai kas pavyko pasiekti tik tai, kad budi policija ir būdų. „Įsivaizduoju, kad reikėtų ieškoti kom- pasakojo Robertas. Bendradarbiaudamas su vi- daug lenkiančių, ypač ryte, darbo metu. bus registruojami greičio viršijimo pažeidimai. promisinio varianto, kuris tenkintų vietos etos bendruomene jis ieškos galimybių taikyti Daugelis važiuoja 40-50 km greičiu ir ne visi bendruomenės gyventojų interesus, taip pat kompleksines šios problemos sprendimo prie- „Buvo atlikta ir apklausa, organizavau žmonių žino, kad šioje teritorijoje būtina neviršyti 20 km būtų realiai įgyvendinamas, atsižvelgiant į mones – planuojama glaudžiau bendrauti su parašų rinkimą, tai žmonės iš 144 parašų beveik greičio, nes yra gyvenamoji zona. miesto transporto sistemos poreikius An- Kelių policija ir tramdyti pažeidėjus, taip pat bus ........ 50 ........ 51