Antakalnis Spalio mėn. - Page 50

O ką darote su savo kūryba? pradėjo klausinėti, ar dar yra jo lėlė, sakė, bijojo, kad neberas, o kitos nenorėjo. Patiko būtent ta. Pastaruoju metu dalyvauju daugybėje mugių, keliavome į Kaziuko, Palangos, Kernavės, Drus- Ar gaminate pagal užsakymus? kininkų bei Trakų muges. Be to, lėlės keliauja ir vienos po įvairias šalis, jos demonstruojamos Ne, nemėgstu to daryti, tai labai sunku ir įspraudžia parodose, lėlininkų susibūrimuose. Mano lėlės į rėmus. Teko kurti lėlės H. K. Anderseno parodai keliavo po Europą, Skandinavijos bei Baltijos pasakų motyvais, nors lėles padariau ir jos buvo šalis, Rusiją. Paskutinė paroda vyko Vitebske, o eksponuojamos, vis dėlto tai ne man. Tiesa, jei kita įvyks rudenį Suomijoje. žmogus pageidauja, kad lėlė turėtų vienokios ar kitokios spalvos plaukus – tai galiu išpildyti. Ar Lietuvoje lėlininkystė populiari? Ar nesunku skirtis su lėlėmis? Lietuvoje kolekcininkų labai mažai, ši sfera dar tik kuriasi, daug jų yra Rusijoje. Žinoma, ir Lietu- Ne, lengvai jas atiduotu. Žinoma, jei vos padarau voje žmonės tuo domisi, susižavi lėlėmis, įsigyja lėlę ir atsiranda pirkėjas, atrodo, kad per grei- jas kaip dekoracijas, nebūtinai ima kolekcion- tai. Tačiau ne, nesunku, džiaugiuosi, kad žmogus uoti. Kartą žmogus vienoje mugėje nusižiūrėjo suranda savo lėlę. lėlę, bet nenusipirko, o vėliau lankydamasis kitoje mugėje vos pamatęs mūsų palapinę priėjo ir Ačiū už pokalbį! ........ 48