Antakalnis Sausio mėn. - Page 20

Rasa Praninskienė ŽVILGSNIS Į PRIMIRŠTĄ ANTAKALNĮ VILNIAUS M. DAUKŠOS VIDURINĖJE MOKYKLOJE SAUSIO MĖN. 21 DIENĄ ĮVYKO SUSITIKIMAS SU ŽINOMU ARCHITEKTU, VGTU PROFESORIUMI EMERITU, URBANISTIKOS TEORETIKU, PARAŠIUSIU DAUG VADOVĖLIŲ BEI MONOGRAFIJŲ, ILGAMEČIU ANTAKALNIO GYVENTOJU JURGIU VANAGU. Į SUSITIKIMĄ SU MOKYKLOS PEDAGOGAIS BEI ANTAKALNIO BENDRUOMENĖS NARIAIS JURGIS VANAGAS ATĖJO NE TUŠČIOMIS RANKOMIS. ATSINEŠĖ KĄ TIK „ŽUVĖDROS“ LEIDYKLOS IŠLEISTĄ KNYGĄ „PRIMIRŠTAS ANTAKALNIS“. Knygos autorius pedagogams įdomiai sakojo apie papa- garsiųjų Sapiegų ir Sluškų rūmų praeitį, pažėrė daugybę detalių apie šiame rajone gyvenusius šviesulius. Atsakydamas į gausius susirinkusiųjų klausimus, Jurgis Vanagas pasidalijo mintimis apie Antakalnio dabarties realijas, pasamprotavo apie šio rajono ateitį. Architekto nuomone iki šiol antakalniečiai neišnaudoja tų galimybių, kurias teikia per šį rajoną vingiuojanti Neries upė. Kaip ilgam įsiminusį nostalgišką vaizdelį Jurgis Vanagas papasakojo apie keletą kartų matytą įspūdingą reginį, kai upe plaukė garlaivis, o iš jo sklido skambios melodijos. Palaikydama tokią idėją, mokyklos direktorė Regina Mikalauskienė iškėlė mintį, jog atsiradus tokiems plaukiančių garlaivių entuziastams, M. Daukšos mokyklos muzikantai galėtų mielai patalkinti panašioms ekskursijoms upe. Knygoje atskleidžiama mažiau aprašyta vieno spalvingiausių Vilniaus priemiesčio – An- Susirinkusieji labai domėjosi, kur galima įsigyti takalnio kilmė, formavimosi raida, primenami su šią naują įdomią Jurgio Vanago knygą. Ją gali- šia vietove susijusių garsių istorinių asmenybių ma rasti Antakalnio gatvėje esančiame knygyne veikla, praeities faktai bei įvykiai. „Antakalnio pelėda“. ........ 18 ........ 23