Antakalnis Sausio mėn. - Page 16

Jolita: Seniai žavi Šv. Petro ir Povilo bažnyčia bei kalnų dviratininkams. Abejoju, ar yra daug KOKIOS ANTAKALNIO IŠNYKUSIOS VIETOS/ būtų įkurta treniruoklių aikštelė, kad tiek jaunesni, Laterano kanauninkų vienuolynas. Mėgdavau miestų, kur tiesiai iš namų patektum į puikią PASTATO/OBJEKTO JUMS GAILA LABIAUSIAI? tiek ir vyresni gyventojai galėtų daugiau dėmesio pasivaikščioti ir pabūti tyloje. Prieš keletą metų kalnų dviračių trasą. Mes Antakalnyje taip galime. KODĖL? skirti sveikatai ir tarpusavio bendravimui. studiją, įkurtą nuostabių menininkų – Sigitos GAL GALĖTUMĖTE PASIDALINTI KOKIA NORS Linas: Labiausiai gaila nykstančių Antakalnio Tomas: Tikiu, kad esame pribrendę geram ir Ričardo Lukošiūnų. Su sūnumi pasinėrėme ISTORIJA, SUSIJUSIA SU ANTAKALNIU, sodybų, medinių namų. Kai kurie iš jų, mano restoranui. Galėtų bent jau atsirasti kažkas į keramikos pasaulį, susižavėjome vienuolyno IR KELIANČIA MALONIUS BEI ŠILTUS žiniomis, patenka į oficialaus paveldo sąrašus. panašaus į Užupio Špunką. patalpų dvasia, vidiniu kiemeliu. PRISIMINIMUS? Apmaudu, nes išsaugoti minėtus pastatus, re- Tomas: Patinka labai mielas, nuošalus ir jaukus Linas: Negaliu pakomentuoti. buvusio vienuolyno patalpose radau keramikos gis, ne taip ir sunku. Juk nugriovę juos, daugiau Trinitorių vienuolynas ir bažnyčia. Sapieginės KOKIAIS POKYČIAIS DŽIAUGIATĖS? nebeatkursime. Gaila ir nuolat kertamų medžių. Štai ir prie rekonstruojamų Sapiegų rūmų Linas: Gerų iniciatyvų būta, bet rezultatų – nela- medžiai buvo iškirsti praeitais metais. bai: Sapiegų parke pradėjo intensyviau plėtotis raguvos – taip pat nuostabi vieta. Žinoma, nau- Jolita: Vienas iš maloniausių Antakalnio progim- joji Vilniaus universiteto biblioteka yra puikus nazijos renginių –„Senelių šventė“. Tai – antrų šiuolaikinės architektūros pavyzdys, kuriuo gali klasių moksleivių pavasario diena, skirta senjo- Jolita: Ko gero, labiausiai gaila nugriauto kino vojo bene visus jo pastatus padovanoti privačiam didžiuotis ir Saulėtekis, ir Antakalnis. rams. Jos metu visa meilė, pagarba ir dėmesys teatro. verslui; Vileišio gatvė turėjo tapti rekreacine ak- bendruomenės gyvenimas, tačiau valdžia sugal- skiriami brangiems senoliams: vaikai veda jiems GALBŪT, YRA TOKS NESENIAI JŪSŲ ATRASTAS pamokas, stato operą. Šios šventės prisiminimai ANTAKALNIO REIŠKINYS AR OBJEKTAS, tyvaus laisvalaikio zona, tačiau ši ateitis atrodo praturtina visų širdis. KURIO ATRADIMAS NUSTEBINO? Tomas: Negaliu pakomentuoti. tolima ir neapčiuopiama; vietoj Karo muziejaus erdvės Olandų gatvėje buvo planuojamas LMTA KĄ NORĖTUMĖTE PAKEISTI ANTAKALNYJE? Tomas: Šiuo metu nepamenu. Linas: Geriausias atradimas yra tai, kad nuo miestelis, bet ir apie šiuos planus jau nieko KAS ŠIUO METU RAJONE NEPATINKA? nebegirdėti. KAS GALĖTŲ BŪTI KITAIP? Antakalnio, Volungės ar Smėlio gatvių, kuriose KAIP PASIKEITĖ ŠIS RAJONAS NUO TO LAIKO, gyvenau, pėsčiomis galima pasiekti maudynių KAI Į JĮ ATSIKRAUSTĖTE? Jolita: Aš matau kitokį Sapiegų parko vaizdą Linas: Antakalnio gatvėje – didžiulis eismas, prie – jis tampa atviresnis žmonėms. Esam su Menų gimnazijos žiedo pavirstantis visą dieną vietas – karjerus. O pakeliui – dar ir pauogauti ar bendramintėmis įkūrusios „Geros nuotaikos pagrybauti. Tuo Antakalnis ir ypatingas – gamta Linas: Padidėjo transporto spūstys, o medžių, patvinusia automobilių upe. Susidarė didžiulė studiją“. Antakalnio seniūnas A. Vaitkus pagelb- supa visur. deja, sumažėjo. Norėčiau, kad padėtis šiuo tarša, spūstys, triukšmas, kuris tikrai neprideda sti salės – vietos, kur galime susirinkti su vai- atžvilgiu keistųsi. rajonui grožio. O juk prie Neries besiglaudžiantis kais, dalintis patirtimis bei pasimokyti viena iš Antakalnis galėtų būti tikra atgaiva gamtoje. kitos rankdarbių meno – klausimais. Taip pat džiaugiuosi atsiradusiu Žalianamiu. Jolita: Šiais metais atradau Viešpaties Jėzaus Trinitorių bažnyčią (XVII a. pab. - XVIII a.). Jolita: Rajonas kinta nuolat. Sakydama „kinta“, Reikėtų didesnių galimybių dviratininkams, dau- Rugsėjo 1-ąją Antakalnio progimnazijos moky- turiu galvoje, kad su juo keičiuosi ir aš. Kiek- giau gatvių pėstiesiems, erdvių sportuoti. tojai, mokiniai, tėveliai buvo pakviesti moks- vienais metais atrandu kažką naujo. Antakalnis lo metus pradėti malda vienuolyno bažnyčioje. nuolat stebina savo aplinka, gamta ir sutiktais Jolita: Galbūt, labiausiai į akis krenta senos staty- perto meno ir edukacijos centru, Vilniaus uni- Širdis sušildė aplinka, nuoširdi mokinių giesmė, žmonėmis – jie nuostabūs. bos daugiabučiai namai. Tačiau situacija greitu versiteto biblioteka bei Labas parku. vienuolių bendravimas. Tomas: Labiausiai džiaugiuosi atsiradusiu Ru- metu turėtų keistis: Antakalnyje jau rengiame keTomas: Negaliu pakomentuoti. ........ 14 )