Antakalnis Rugsėjo mėn. - Page 16

nacionalinis kraujo centras g?li? turgelis bunkeriai žvejyba Vytautas Kernagis biblioteka bažny?ia LABAS nuotyki? parkas gaisrin? KUR LANKYDAVOT?S SU DRAUGAIS? KUR ORGANIZUODAVOTE SUSITIKIMUS, GALB?T TUR?JAI KOKI? PAM?GT? VIET?? restoranas ‘’Laukiniai vakarai’’ šun? parkas morgas baras buvusi tv3 studija pirmasis troleibus? parkas vaik? darželis vienas seniausi? miesto rajon? stirna kad Antakalnyje gyveno ir gyvena tikrai daug žymi? ir gerbtin? žmoni?. Ikonose parodžiau vien? j? – Vytaut? Kernag?. Jis ?ia ir gyveno, ir mir?, ir Antakalnio kapin?se palaidotas. Man nepatinka už kiekvieno kampo atsidaran?ios drabuži? išparduotuv?s. Vien prie mano nam? j? yra trys. Per daug. Nepatinka ir, kaip vadinu, bjaurusis Antakalnio mokyklos jaunimas, kuris susirenka kiemo aikštel?se ir geria, ta?iau jo yra visur, nesinor?t? sieti tik su Antakalniu. KOKS ANTAKALNIO IŠLIK?S KULT?RINISISTORINIS OBJEKTAS TAU LABIAUSIAI PATINKA, KOD?L? K? GALI PAPASAKOTI APIE J?? Vaikš?iodama po Antakaln?, tikriausiai Saul?s ar Pavasario gatvel?mis, pama?iau labai keist? pastat?. Jis atrodo tarsi milžiniškas stiklinis šiltnamis. Bandžiau apie j? ieškoti informacijos, ta?iau neradau. Taip ir nesupratau, kas ten per pastatas. Apie juos galvojau, kai reik?jo daryti ikonas ir svars?iau, ar Antakalnyje yra koki? nors skulpt?r?. ?ia yra bažny?i?, vienuolyn?, ta?iau ne tame mano Antakalnio grožis ir esm? slypi. Vienintel? skulpt?ra, kuri? greitai atsiminiau, „Laukini? vakar?“ restorano giltin?. Blogai, kad tik tiek pamenu. Ta?iau žinau, Eidama toliau, aptikau labai graž? ir sen? nam?, kuris atrod? tarsi maža pilis. Toks jausmas, kad ten kokie nors proseneliai gyveno – aukšti langai, medinis visas, toks iš senov?s numestas Antakalnio vidury. Kadangi ? juos niekada nebuvau atkreipusi d?mesio, tai mane šie objektai gana smarkiai nustebino. ........ 14 šviesofor? gausuma K? NOR?TUM PAKEISTI ANTAKALNYJE, KAS ŠIUO METU ŠIAME RAJONE TAU NEPATINKA, AR KAS GAL?T? B?TI KITAIP? KOKIAIS POKY?IAIS DŽIAUGIESI? GALB?T YRA TOKS REIŠKINYS AR OBJEKTAS, KUR? NESENIAI ATRADAI IR KURIO ATRADIMAS TAVE NUSTEBINO? Prie vaik? poliklinikos yra kiemas, kuriame auga vienas labai gražus medis, yra gana didel? pieva. Mes, vaikai, ten rinkdavom?s prisipirk? trašku?i?, saldaini?, limonado, keldavome puotas, o po to gaudynes kr?muose žaisdavome. B?davo labai linksma. vienuolynas karo akademija ligonin? pastatai vaiduokliai vaizd?. Tai – tarsi miestas mieste, mat turi ir mokykl?, ir bažny?i?, poliklinik?. Jame galima rasti visk?, kas b?tina geram gyvenimui. Patogu, kad per vis? j? tiesiasi pagrindin? gatv? ir aplink j? daugiausia daugiabu?i?, o einant toliau, miško link, labai daug graži? gatveli? ir nuostabi? nam?. K? jau kalb?ti apie tekan?i? up?, kurios neturi daugelis kit? Vilniaus rajon?. Saul?s sl?n?, kuriame smagu pasivaikš?ioti. Tam tikr ?????????????????????]??????????????????)-??????????????????????????????????????????????)????????????????????????????????????????????)??????????????????d?()?????????????????]?????????????????????????)???????5??????????5?????????????????????????????)?????????????????_5????????????????????????????????????????????????????????????????????????????+????????????????????????????????????????????)???????????????()-%@??M%Y%iU=)$?+??A