Antakalnis Rugpjūčio mėn. - Page 20

Žygis Turnišk?l?je, 2011 m. balandžio 17 d. PAŽINTINIAI ŽYGIAI ANTAKALNYJE ANTAKALNIS – ŽALIAUSIAS MIESTO RAJONAS, IŠSISKIRIANTIS UNIKALIA GAMTA: IŠ VIENOS PUS?S J? JUOSIA NERIS, IŠ KITOS – STA?IAŠLAI?IAI SAPIEGIN?S KALNAI. NOR?TUME, KAD ANTAKALNIO GAMTIN? APLINKA B?T? SAUGOMA IR BRANGINAMA, TOD?L ANTAKALNIE?I? BENDRUOMEN?S TARYBOS NAR? GEOGRAF? NIJOL? BAL?I?NIEN? SKATINA BENDRUOMEN?S NARIUS PAŽINTI GYVENAMOSIOS APLINKOS GAMTINES VERTYBES BEI KULT?RIN? PRAEIT?. skirtas ?vairaus amžiaus vilnie?iams ar miesto sve?iams – tiek jauniems, tiek vidutinio amžiaus žmon?ms, tiek asmenims su negalia ar senjorams. Projekto metu bus pažym?ta pažintin? trasa, parengtas lankstinukas su informacija apie Neries pakrant?s gamtin? aplink?, unikalius spalvotuosius šaltin?lius bei kitas versmes, gausiai pl?stan?ias iš Šveicarijos bei Sapiegin?s šlait?. Š? ruden? pristatoma pirmoji trasa „Antakalnis–Valakupiai“, kuria p?stieji gal?s pasiekti užmies?io poilsio ir maudyni? vietas. Antakalnie?i? bendruomen? vykdo projekt? ,,Gyventoj? fizinio aktyvumo skatinimas, parengiant p?s?i?j? tras? Neries pakrante Antakalnio seni?nijos teritorijoje“. Antakalnyje bus ?rengtos ir sužym?tos sveikatingumo trasos. Antakalnis – žaliausias miesto rajonas, išsiskiriantis unikalia gamta: iš vienos pus?s j? juosia Neris, iš kitos – sta?iašlai?iai ........ 18 Sapiegin?s kalnai. Nor?tume, kad Antakalnio gamtin? aplinka b?t? saugoma ir branginama, tod?l Antakalnie?i? bendruomen?s tarybos nar? geograf? Nijol? Bal?i?nien? skatina bendruomen?s narius pažinti gyvenamosios aplinkos gamtines vertybes bei kult?rin? praeit?. Ta proga Antakalnie?i? b [??[?Y[?%??Z?Y[XH??Z?1!H8?'??]?[??l??^?[?[?Z?]?[[???][?[X\?\?[??X[?1%??#Zql?l??\?!H?\?Y\?Z?[?H[?Z?[?[??[?qj?Z???\?]?Z??x?' 1+?[????ZZ?][??[[??\?\????Y??%?? MY[?!H?Yq#ZX[YH[?Z?[?Yq#Z]\?\??l??q#Z][]\?1+?\?q!Z?+?1%??#Zql?l?1o?Y?+??\?Y\?Z?[?K?]?Z?\?Y[\??\?1+?ZZ?H[???[?Z?ZK?qo?[?[?[?1o?Y?[??Y?%?8?$??Z??1%??[1#Zqj?Y[?%??1o?Y?[??[??]\?[YK?ZqhZ[??[q%???]??]?[?qh]Z\?]Z?qhq%?XZ\??[1%??[YH\??][?+??\?1!H1hZXZ\?Y]Z\?qh\?[X]Y]H?\?Z?K?[?[?[?\?[]?]]H1o?Y?Z?H?Yq#ZX[ZH?Y?\??[?\?[ ?qh]?Y?\?Z\??\?][?Z]P?XZ[ ???K???[?][?Y[?P?XZ[ ???K? ???????? NB??1%?\[?[??[???XX?Z????qh[?YHZ\?]]\?[Y??Z\? ?L ?M? Y]H H  ?M ?L ?Z??1%?K?1o^Y?+??Y1%??[YH LH?[ ??[?]?\???][?[[??[??? [?Z?[?[?? JK?]Z?X[YH?j??l??H[??[XH\?[??H\??\?H?[?ZZ?K???[?Z?[?Yq#Zql??[??[?Y[?%??\?X?H\?[?Z?[?[??[?qj?\??