Antakalnis Liepos mėn. - Page 10

Kiek knygų apkeliavo Antakalnio gyventojus, Milda jau nebesuskaičiuoja: kol knygos buvo fotografuojamos ir dedamos į „Facebook“ paskyrą, dar buvo galima pasakyti apytikslį skaičių. Dabar jis jau pamestas, nes per daug laiko nutekėjo. Tačiau ne tai svarbiausia: „Vienąkart pamačiau žmogų, kuris, atėjęs prie bibliotekėlės, pasistatė greta jos vadinamąjį „bambalį“ alaus, įsikando cigaretę, atidarė dureles ir gana ilgai peržiūrinėjo visas knygas. Galiausiai pasiėmė tas, apie kurias pati galvojau: „tikrai jų niekam neprireiks“, - pasakojo Milda. O kitąkart, pietaujant su drauge, merginai teko išgirsti ir pokalbį apie bibliotekėlę, apie tai, kaip ji veikia, kokia jos koncepcija. Buvo ir kritikos dėl bibliotekėlės aukščio, mat ne visi vaikai gali pasiekti dureles ir peržvelgti knygas: „Pati apie tai net nepagalvojau. O žmonės, sėdintys šalia gretimo stalelio, pamėtėjo štai tokią mintį, dėl kurios išties reikia galvą gerai pasukti. PAGRINDINĖ TAISYKLĖ –PER DAUG NESIRŪPINTI Bibliotekėlės įkūrimo proga Milda pasirūpino ir suaugusiems, ir vaikams skirtomis knygomis. Tada ėmė laikytis taisyklės: pirmąkart knygų įdėjo, tačiau daugiau taip nedarys, net jei bibliotekėlėje būtų tuščia. „Galvojau, kad jei bibliotekėle rūpinsiuosi per daug, erdvės nebeliks kitiems. Siekiant, kad dalijimasis veiktų, žmonės turi matyti, jog jiems yra vietos pasireikšti. Man labai patinka tas momentas, kai pamačiusi, jog bibliotekėlės durelės atvertos, niekada neinu jų uždaryti, bet žinau, kad kažkas tai visada padarys“, - sakė Milda. Kitų Vilniuje įkurtų bibliotekėlių globėjai kartais skambina ir klausia, ką daryti, kai niekas nebeatneša knygų ir kai bibliotekėlė tuščia. Kaip teko suprasti, Milda ir jiems patardavo nedėti knygų, palikti erdvės tuo pasirūpinti skaitytojams. Svarbiausia, minėjo ji, nekurti privalomų taisyklių ir neversti žmonių elgtis taip, kaip jie nenori: lai visi atneša kokias tik nori knygas, kuriomis būtų smagu pasidalinti, gali jas perdėlioti kaip tik nori: ar stačiai, ar gulsčiai, ........ 8 Bibliotekėlių tinklas. pristumti prie pat lango, kad būtų matomos nugarėlės su autoriais ir pavadinimais... Anksčiau, kas vakarą ar kelis, socialiniame tinkle „Facebook“ bibliotekėlės grupėje taip pat buvo galima pamatyti, kokios naujos knygos pasiekė lesyklėlę. Ir štai, vieną dieną tokie skelbimai pranyko, radosi naujienų apie naujas bibliotekėles, jų atidarymus... Kodėl nebepublikuojamos naujų knygų nuotraukos? Milda pasakojo, kad ši veikla ilgainiui pradėjo atimti daug laiko: „pajutau, kad nebe taip džiaugsmingai grįžtu su maišeliais knygų, nebe taip smagu jas fotografuoti Ѥͭѥ]Ѥ-Ʌ]ԁɉѤɋٽ԰ѼѥɥͥɕpQ5ԁͅЁѼypͱ́х̰ЁхټȁɄեٽ́յхͥ́٥ԁх԰թԁѕ]]́՝͵ԁȁͥԸQLхͤ́ѽɥ́ɇ嵅̰éɅ́ɕѥ́ռy9]ԁѥ́ͅټѕ]́ȁ՝͵́ԁ٥̰́ͅɥ́ѕ]\լ]٥́թ́Ѥȁѥɥ̃́QɅم́]́ɿ́pL\5Y͕ͅɇ\ɽ́ȁɅ́{٥ͭمϊpɥɇ\م̸́A̰]́́ͭ嵼դ́ͥ́ȁѕ]dԁɄ1́ͅɥ́1ٽɤ]Ѥѕ]ѥ́坽́ѥ̰1٧́ѕɅɽ́ȁхѽ́ͅѥх́хЁͥͅټ̸ ѕ]\хͤфٕѤͅټٕ5م5ͤЁՓ́ѽ́ѥ]ѤЁɕ\́Ʉѥȁɥх́孅̰ɥ̰éɥɽ̰ѤՑх́ȁ٥ͅѥ̸́ % 1%=Q/Y1'ȁQ%9-1LA11%M$x;]Ʉхمم5ԁȁم5ԁѕ]́ѥԁͥѤѥѥч5ԁȁɅթЁԁͭѽ̰хȁԁ́ѕ]́]̰ԁѥ́ѤхɄշgpͅ59թY՝͵]Ʌͤхѧѕ]\ɥ́х]ф՜ɑ̸)́ɿ́d́]́ͧѽ́х́խ̰Ѥѕ]d<)ѥ́ѕ]]̃]ɕ\dٕdɥټԁم̸)٥ٕͤ\хԁх\() ѕ]]́ɇ̸(+y5ѥهսѤѕ]́ѥ̸Yͯхͤѥɥԁթͥɥԁԁԁթԃյͅԁͅټѽɥ9ѥ]ѥ͵ԃ̃ѥѤɽ剔ȁͅѤ胊{є՝ɥ_p)լ՝դȁɥѥ́ٽ́ѕѤхĹɥѥ́Ѥх̳pLͅ\5%ȁ٥́ѥѽ٤ͥɅٕѤͅټٕȁ٥ѥ٥]Q1لռٕԁхم\ɥɥ坥хЁ٥̰̃ͥ]ẽ]ͅټͥԁ]\ȁ̰]\y1ѱɕ1ɅpՓ]٥ͽ婔-́]́ѥ]Ѥ-ɥѥUɉ\((0