Antakalnis Liepos mėn. - Page 30

mindaugas danys edita kavaliauskienė viktoras račkovskis nijole balčiūnienė Esu socialinis inovatorius, verslumo konsul- Gimiau ir visą laiką gyvenu Vilniuje. Tik du kar- Daug metų gyvenu Antakalnyje, kuris mane labiau- Daug metų dirbau gamtosauginėse organizaci- tantas ir miesto daržininkas. Noriu, kad daugiau tus vykau studijuoti į Kauną. Įgijau lengvosios siai žavi dėl vaizdingų vietų gausos - miškai, Neries jose, vedu pažintinius žygius gamtoje, organi- antakalniečių įsitrauktų i bendruomenės veik- pramonės inžinieriaus ir edukologijos magistro pakrantė, Sapiegų parkas ir daugelis kitų. Mėgstu zuoju etnokultūrines šventes. las, imtųsi iniciatyvos tvarkyti ir keisti viešasias kvalifikacinius laipsnius. jas visais metų laikais – dėl skirtingo savo grožio. Didžiausią dėmesį skirsiu Neries pakrantės erdves, savanoriautų ir bendradarbiautų tar- Ilgą laiką dirbau su socialiai pažeidžiamais. Ben- Mūsų rajone yra daug gražių erdvių kurios puošia bei kitų žaliųjų plotų išsaugojimui, kviesiu pusavyje. druomenė - tai ta vieta, kurioje galima daugiau miestą, bet dažnai šių vietų atkūrimui skirtos antakalniečius kuo daugiau keliauti pėsčiomis susipažinti su aplinkui gyvenčiaisiais, kartu or- lėšos panaudojamos neracionaliai, nes skubama ir pažinti Vilniaus gamtinį bei kultūrinį kraš- ganizuoti įvairiais veiklas, kurti planus aplinko- ir priimami vienasmeniai sprendimai. Siekiu pa- tovaizdį, padėsiu organizuoti tradicines šventes saugai gerinti ir panašiai. Todėl džiaugiuos, kad keisti gyventojų bendruomenių balsą Vilniaus bei renginius. esu bendruomenės taryboje, turiu galimybę ne valdyme, kad būtų įsiklausyta į bendruomenių tik rašyti projektus, bet ir juos įgyvendinti. poreikius ir siūlymus. ........ 28 ........ 29