Antakalnis Liepos mėn. - Page 28

išrinkta nauja Antakalniečių bendruomenės taryba andrius samaitis giedrius kavaliauskas Bendruomenės pirmininkas Pirmininko pavaduotojas eglė ignatavičiūtė Esu rinkodarininkas ir prekybininkas, o lais- Eilę metų darbuojuosi švietimo srityje, taip nedidelėmis pertraukomis Antakalnio gyvento- valaikiu: žygeivis, visuomenininkas ir meš- pat laisvalaikiu prisidedu prie įvairių kultūrinių ja. Noriu, kad kiekvienas Antakalnietis pažinotų keriotojas. Noriu, kad Antakalnis būtų jaukus, bei meninių projektų įgyvendinimo. Tikiu, kad savo kaimyną, norėtų prisidėti prie įvairiausių ramus ir patogus rajonas, su savo kultūriniu ir vienas bendruomenės pagrindų yra kultūra, bendruomenės veiklų ir jaustųsi atsakingas už visuomenės centru, veidu į upę, geru visuo- todėl stengsiuos sukurti kuo daugiau skirtingų savo gyvenamąją aplinką. meniniu transportu ir dviračių takais, ir organi- progų ir galimybių atrasti Antakalnio kultūrinį zuota Bendruomene, kuri jį toliau puosėlėja, su gyvenimą kiekvienam antakalniečiui. Esu Eglė, 27 m., teisininkė, jau aštunti metai su Š. m. balandžio mėnesį buvo išrinkta nauja Antakalniečių bendruomenės Savivaldybės ir Mero pagalba. taryba, kuri nori Jums trumpai prisistatyti šiame mėnraščio numeryje. ........ 26 ........ 27