Antakalnis Liepos mėn. - Page 22

modifikuojamą gyventojų suteikia saugumo jausmą, todėl papildomos poreikius. Tai turėjo būti „konstruktorius”, iš pagal kaimynijų apsaugos baldams nereikėjo. Tokiu būdu at- kurio „detalių” gyventojai patys organizuotų viro kodo lauko baldų dizainas yra taikomas savo erdvę. Priklausomai nuo saugumo lygio kaip įrankis rajonų saugumo ir tarpusavio kiekvienoje pasitikėjimo lygiui nustatyti”, – dalinasi Jekate- dalyvaujančioje bendruomenėje, gyventojai atsisakydavo vieno ar kito konstruk- rina Lavrinec. toriaus elemento. Pavyzdžiui, antakalniečiai atsisakė kelių betoninių kubų, siekdami užtik- Išvystytas techninis sprendimas ir „Atviro kodo rinti galimybę laisvai reorganizuoti baldų de- miesto baldų” brėžiniai bus laisvai platinami tales. Aptvertas parkas ir vystoma bendra veikla Laimikis.lt puslapyje.