Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 6

organizavo konkursus, mes rašėme projektus. Palaipsniui suremontavome namelį, sutvarkėme aplinką. Lėšos visada buvo minimalios, bet mes niekada nesiskundėme, o tiesiog darėme tai, ką galėjome“, – pasakojo R. Vikšraitis. Baigę darbus jie pakvietė jaunimą, kuris vėliau galėtų užimti jaunesniuosius. R. Vikšraitis pasakoja, kad propagavo vienų kitiems pagalbos mintį. „Tikslas buvo kultūrinis ir kūrybinis bendradarbiavimas. Visada puoselėjome idėją, kad žmonės įgytų gebėjimą veikti kartu, iškėlėme ne konkurenciją, o kūrybinį ieškojimą, juk tokios žinios ir įgyta patirtis pravers tiek šeimoje, sprendžiant konfliktus, tiek darbe ir kitoje veikloje“, – įsitikinęs pašnekovas. R. Vikšraičio teigimu, „Žalianamis“ kurtas kaip vieta, į kurią ateitų iniciatyvūs, jauni žmonės vaikai, paaugliai. Kai savivaldybė skyrė daugiau lėšų būreliams ir vasaros vaikų socializacijos projektams, klubas pradėjo veikti be pertraukų. Pirmaisiais „Žalianamio“ veiklos metais vasarą, kaip ir priklauso pedagogams, buvo atostogos, tad nebuvo jokių užsiėmimų. Paskui atsirado programa „Linksmadieniai Antakalnyje“, kurie pritraukdavo vaikus, vasarą „Žalianamis“ veikė ir kaip dienos stovykla. Pirmiausia idėja Vaikai su savanoriais sugalvodavo sąrašą norinčių, kurių amžius svyravo nuo dvy- iniciatyvus jaunimas su pagalba gali įgyvendinti bendruomenės požiūrį, kad yra vieta, kur gali- likos iki trisdešimties. Toks įdomus ir veiklus savo idėjas“, – įsitikinęs R. Vikšraitis. ma veikla, net esant menkoms finansinėms įdomių vaikinas paliko stiprų įspūdį. Nukreipėme vieną projektų. „Kartą atėjo keturiolikmetis, kaimy- savanorį, kad jam padėtų. Parašytas projek- Pašnekovas pamena visada skatinęs jaunimą užsiėmimų, pavyzdžiui, „lindy hop‘o“ šokių grupės ninio namo gyventojas, pasakė, kad reikia tas gavo lėšų, aikštelė buvo pastatyta prie An- dalintis savo sumanymais ir ieškoti galimybių atsiradimas, nustebino visus. Dabar šis šoki ́