Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 4

Viktorija Voroncova Antakalnio kultūros židinio istorijoje – kova ir išlikusios vertybės Antakalnio atvirojo jaunimo centro „Žalianamio“ istorija apipinta žmonių idėjomis ir kova. Apie pradžią ir tai, dėl ko verta kovoti, pakalbinome pirmąjį centro vadovą Romą Vikšraitį. Žalianamis“ tai sėkmingas, pavykęs eksperi- rektorei Aušrai Lasauskaitei. „Reikia, kad žmonės mentas, tačiau sustoti ties tuo ir rymoti ant turėtų, kur ateiti, juk pas mus dalyvavo ir daug laurų tikrai ne laikas. Ypač dabar, po Lietu- akštųjų mokyklų studentų. Buvimas tokioje atvi- vos visuomenę sukrėtusių prisipažinimų apie roje centro atmosferoje galbūt ir yra atgaiva“ – jaunų aktorių išgyvenamas dramas. Reikia dau- pokalbį pradėjo R. Vikšraitis. giau dėmesio skirti jaunimui, kuris ieško, jam reikia padėti, steigti panašius centrus. Dabar „Tai buvo Savivaldybės, vaikų ir jaunimo klubas. Vilniuje veikia keturi atviri jaunimo centrai. Jie Jis turėjo veikti, bet kai mane 1993 metais teikia socialines ir pedagogines paslaugas bei paskyrė „Žalianamio“ vadovu, aš radau apleistą psichologinę pagalbą. Ten laukiamas jaunimas namą. Prieš man ateinant ten veikė mini zo- nuo 14 iki 29 metų. Tačiau, kai „Žalianamiui“ ologijos sodas. Gyvūnų, žinoma, jau nebuvo, bet pradėjo vadovauti R. Vikšraitis, tai buvo dar aplinka, nedideli narvai buvo likę. Teko viską vaikų ir jaunimo klubas. „Atviru jaunimo centru tvarkyti. Aplink buvo senas, apžėlęs sodas, balos, „Žalianamis“ tapo dirbant dabartinei centro di- purvas. Pradėjome ieškoti resursų. Savivaldybė ........ 2