Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 30

Spalvotieji šaltiniai Spalvotųjų šaltinių versmės įsigraužęs šaltinio upelis, įtekantis į Nerį. su siaura žemapelkių augalų juosta. Statant Versmę supančią žemapelkių augalų juostą ligoninę ir tveriant teritorijos tvorą, dalis sudaro būdinga šaltiniuotų pelkių augalija: pelkės buvo užpilta žemėmis. Neleistinai arti pelkinė kreisvė ir viksva, pelkinė vingiorykštė. šaltiniuotos pelkės stovi apleisti metaliniai Virš upelio vagos bei versmėje yra nemažai garažai ir už jų suverstos šiukšlės. Norisi nuvirtusių, apsamanojusių medžių. Iš pietų tikėti, kad bendruomenė, kartu su Antakalnio pusės pelkė ribojasi su greta esančia pieva seniūnija, sugebės išvalyti užterštą natūralios ir sporto aikštynu, aukštyn palei upę tvirto gamtos pakrantę tuo pačiu ją išsaugodama dugno versmės pereina į klampiame, sunkiai ateities išbrendamame, pastatyti informacinį stendą. šmirkusiame dirvožemyje susiformavusį plačialapių ir smulkialapių mišką ........ 29 Pelkė kartoms. Netoliese planuojame