Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 22

Nijolė Balčiūnienė Pažinkime gamtinę aplinką ir ją branginkime “Joks kitas miestas Europos lygumose negali prilygti mūsų sostinei apylinkių landšaftų įvairumu… Vilniaus paviršius – tai turtingas gamtos praeities įvykių archyvas, kurį praverstų mokėti skaityti visiems gamtos mylėtojams” – geografas, prof. Alfonsas Basalykas. Vilniaus miestas įsikūręs Neries ir yra saugomas regioniniuose parkuose, draus- Vilnios santakoje, kur persipynę kelių tipų tiniuose, atskiri vertingi objektai paskelbti gamtos kraštovaizdžiai: ledynmečių paliktos kalvotos paminklais. Visais laikais keliautojai, rašytojai aukštumos, ežerai, šaltiniai, gilūs, stačiašlaičiai vadindavo Vilnių labai žaliu miestu, kuriame slėniai. Ypatinga Vilniaus puošmena yra uni- žmogus harmoningai sugyvena su gamta. kalūs eroziniai kalvynai išraižyti mažų sausų slėniukų, žaliuojančių senovinių griovų, raguvų. Nuo seno Antakalnis laikomas gražiausiu Mūsų miestas įsikūrė ypatingame gamtiniame Vilniaus guolyje – ten, kur Vilnia įpuola į Nerį, kur ypa- urbanistai neatsakingai projektuodami dau- tinga žaluma ir vaizdingos aukštumos. Ypatingą giaaukščius vaizdingumą, savitumą ir žavesį miestui suteikia erdvėse, naikina istoriškai susiklosčiusį vieno kalvotų moreninių aukštumų ruožą kertantys unikaliausių sostinės mikrorajonų kraštovaizdį. Neries ir Vilnios slėniai, raižyte išraižyti mažų Antakalniečių bendruomenė jaučia atsakomybę priemiesčiu. pastatus Šių dienų Antakalnio sostinės žaliose slėniukų, senovinių griovų, raguvų, cirkų, bei ir aktyviai siekia išsaugoti natūralų Neries slėnį prie jų prigludę miškingi eroziniai kalvynai. bei kalvotus šlaitus, didelį dėmesį skiria gamtos Kraštovaizdžio įvairovė ir natūralumas Vilniuje bei kultūrinės praeities pažinimui. ........ 20 ........ 13