Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 10

dokumentus. Net turėjau užrašus: „Kova už Tik pirmyn klubą“, kuriuose kaupiau panašius raštus. Vienais metais staiga sužinojome, kad ruošiamasi Pasak R. Vikšraičio, „Žalianamis“ visada turėjo atimti „Žalianamio“ žemės sklypą su pastatu daugiau draugų nei priešų. Vienas iš jų, Antakalnio vos ne privačiai valdai“, – pasakoja R. Vikš- policijos padalinys, aktyviai talkino, prisidėjo prie raitis. Tačiau pavyko apsiginti, įrodyti, kad krepšinio varžybų organizavimo, vykdė preven- dokumentai yra paruošti neteisingai, o ketini- cines veiklas, dviračių žymėjimą – buvo įvairių mai nemotyvuoti ir apgaulingi. Architektai bendradarbiavimo formų. „Antakalnio seniūnas įvertino, kad „Žalianamis“ 1936 metų statybos A. Vaitkus visada rūpindavosi ir padėjo, kar- išlikęs originalus pastatas ir jam buvo suteik- tu ieškojome galimybių įrengti vaikų žaidimo tas architektūros paminklo statusas. aikštelę. Visada jautėme, kad dirbame kartu su Antakalnio bendruomene vienam tikslui“. ........ 9