Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 4

Dovilė Joneliūnienė RAFAILAS KARPIS ANTAKALNIS – TAI MANO VAIKYSTĖ LAISVALAIKĮ MĖGO LEISTI SAULĖS SLĖNYJE į tai, kas buvo anksčiau“, - pasakojo Rafailas. Keista, tačiau Antakalnis Rafailui praside- Operos solistas, tenoras, Rafailas Karpis šiuo da už Petro ir Povilo bažnyčios, šis uni- metu gyvena Vilniaus centre, tačiau išvaikščioti kalus Antakalnio takai, miškai, vaikystės draugai – vaizduotėje turi atskirą vietą. Rafailui An- dažnai grąžina į gimtąjį rajoną. Daugiausiai takalnio pradžią simbolizuoja už Žirmūnų sentimentų Rafailui kelia jo namai Antakalnyje, tilto esanti Didžiosios Britanijos ambasada Antakalnio vidurinė mokykla, Antakalnio kalvos bei Vileišių dvaras, kur dabar įsikūręs Lietuvių bei miškai. Vyras prisimena ir Saulės slėnį, ku- kalbos institutas. architektūros paminklas dainininko riame mėgdavo lankytis su klasiokais ir leisti Vienas po kito kylantys gyvenamieji namai bei laisvalaikį. kai kurie seni, nerenovuoti pastatai užgožia Paklausus, koks istorinis objektas labiausiai Antakalnio peizažą – tai daugelio Antakalnyje traukdavo dėmesį, Rafailas prisiminė Sapiegų gyvenančių dvarą. Į vaikystės prisiminimus įsirėžė ir mano, kad globalizacijos proceso išvengti anksčiau jame buvusios kareivinės. „Tuo metu neįmanoma, tačiau visgi būtų galima gražiau lankiau vaikų darželį Jūratės gatvėje, prie sutvarkyti karių kapų, ir iš ten buvo gerai matyti karei- įrengti daugiau parkų, sutvarkyti juos bei vukai, kurie mankštindavosi, kartu su drau- pritaikyti antakalniečių laisvalaikio poreikiams, gais juos būdavo labai įdomu stebėti iš šalies. kad ir pavyzdžiui, prie Mildos gatvės esantį Džiaugiuosi, kad šiuo metu vyksta rūmų re- miškelį. Reikalingos ir poilsio zonos šeimoms, konstrukcija ir galėsime matyti kažką panašaus pagyvenusiems žmonėms. ........ 2 žmonių namų pastebėjimas. teritorijas, Rafailas bendrabučius, ........ 5