Antakalnis Gruodžio mėn. - Page 12

Tomas: Mėgdavome pasivaikščioti po Sapie- mokyklos, Antakalnio gimnazijos. Gaila, kad ginę arba palei Nerį link Valakampių. baroko laikų paveldas ilgą laiką stovi apleistas. Vitalijus: Didžiausi mūsų „medžioklės plotai“ Tomas: Šv.Petro ir Povilo bažnyčia. Tikras buvo Sapieginės kalvos. Ten traukdavome ir Antakalnio ir baroko perlas architektūros ir žiemą, ir vasarą, ir visuomet surasdavome barokinio teatrališkumo prasme, apie ką byloja sau veiklos. Nuolatinė traukos vieta „nefor- lotyniškas užrašas: „Regina Pacis funda nos In maliosios“ paauglystės laikais buvo legendinis pacem“, menantis ir fundatorių ( Fundatorius punk-klubas „Bombiakas“. - (lot. fundator - įkūrėjas) Mykolą Kazimierą Pacą, ir jo pergalę prieš rusų kariuomenę, ir AR EIDAVOTE MAUDYTIS Į NERĮ, taikos sugrįžimą po ilgo karo su maskoliais. JEI TAIP - KURIOJE VIETOJE? Pagaliau ir pats fundatorius po bažnyčios slenksčiu buvo palaidotas – išties teatrališka… Bernadeta: Į Nerį maudytis neidavome, tačiau mėgome krantinėje Vitalijus: Antakalnio pradžioje lyg kelią į rajoną įsikūrusių akmenų, nuo kurių nuslydus ko- pašokinėti ant upės atverianti Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Gerai ži- joms, namo sugrįždavome visiškai permirkę. nau jos atsiradimo legendą ir labai dažnai ją prisimindavau, kada norėdavau ką nors pašiepti už Tomas: Vaikystėje maudydavomės visai šalia gobšumą. Sakydavau „va štai, broleli, dabar tau žiemos uosto, Žirmūnų pusėje (išeitų prieš pinigų gaila. Pacui taip pat buvo gaila tai štai Vileišio g. 27 namą), ten smėl