Antakalnis Gegužės mėn. - Page 30

Antakalnis. Antakalnis. Naujamiestis. KAIP IR KADA TAVO GYVENIME Pamenu, pradžioje susižavėjau naktine miesto KAIP ŠIS ŽANRAS PADEDA PERTEIKTI MIESTUS? naudodamas postmodernistinę retoriką, savo ATSIRADO MIESTO FOTOGRAFIJA? fotografija, iš kurios gimė mano pirma foto- IR KODĖL BŪTENT POSTMODERNIZMAS? darbuose manipuliuoju žiūrovų percepsijomis, grafijos serija, vėliau, laimėjusi porą konkursų, norėdamas atskleisti skirtingas realybes, su- Miesto fotografija ir fotografija apskritai at- eksponuota tiek Londone ar Italijoje, Lietuvo- Postmodernizmo judėjimo idėjos kritiškai ver- kelti vidinį konfliktą, iššaukti dialogą tarp sirado prieš ketverius metus, kai nusprendęs je. Paskatintas sėkmės pradėjau labiau gilintis tina realybę. Šis realybės suvokimo konfliktas, nuotraukos ir ją stebinčio asmens. Mano dar- pakeisti savo karjerą iš bankininko į fotogra- į miesto fotografiją, urbanizmą, architektūra, mano galva, yra geriausias būdas savirefleksi- buose miestas egizstuoja savo plačiąja prasme fo, išvykau gyventi į Londoną. Londonas – ieškoti sau įdomių temų. jai, augimui, tobulėjimui ar pokyčiams. – miesto fizinė erdvė ir žmonės. pirmiausiai ir patraukia akį, sudomina. Šiame INTERNETE ESI PRISTATOMAS KAIP Susidomėjęs šiomis idėjomis per kiną ir filoso- PAPASAKOKITE PLAČIAU APIE „GUARDIAN mieste POSTMODERNIOS FOTOGRAFŲ KARTOS fus, kaip J. Baudrillard, F. Nietzche ar J. Derrida CITIES“ PROJEKTĄ. KAIP Į JĮ PATEKO JŪSŲ ATSTOVAS, FOTOGRAFUOJANTIS MIESTUS. ir kt., supratau ir savo kūrybos kryptį. Todėl, NUOTRAUKOS? milžiniškas miestas, kupinas kontrastų, kas urbanizmas tave užgriūva visomis įmanomomis prasmėmis. ........ 28 ........ 29