Antakalnis Gegužės mėn. - Page 26

lageryje taip pat dirbau gydytoju. Jokio malonu- Tarytum atpildas už šeimos netektį ir me- Aš irgi daug keliavau, bet niekada nebuvo minties mo, bet jei nedirbsi, eisi dirbti į šachtas. tus, praleistus lageryje. Dabar visi stebisi, kaip palikti Lietuvos. aš, ištremtos šeimos vaikas, turėdamas tokius KAIP KLOSTĖSI JŪSŲ LIKIMAS brolius, pats kalėjęs lageryje, galėjau patekti į Lietuvoje yra didelis palinkimas dėl blogų GRĮŽUS IŠ LAGERIO? Vilniaus universitetą. Manau, kad į jį buvau pri- gyvenimo sąlygų emigruoti į kitas šalis. Ar pa- imtas, įvertinus mano mokslinius darbus. menat 1926, 1930 metų emigracijas? Daugu- Pamenu, kai 1947 metų vasario 22 dieną mane pa- moje suvargusių, nuskurdusių kaimo žmonių leido iš kalėjimo ir po dviejų savaičių aš atvykau į Sakyčiau, kad tas laikotarpis buvo pats gra- važiavo į Čikagos skerdyklas tikslu užsidirbti Lietuvą. Kadangi nebuvau teistas, buvo leista vykti žiausias, kūrybingiausias mano gyvenime: pa- ir sugrįžti į tėvynę. Mano kaime buvo keletas į tėvynę. Man išdavė pažymėjimą, kurį rodydamas skelbtos 286 publikacijos, esu 16 knygų autorius stambių ūkininkų, kurie pabuvojo Amerikoje. be bilieto galėjau keliauti Lietuvos kryptimi. Pa- ir bendraautorius.. Sukaupę patirtį ir užsidirbę pinigų, jie grįžo į menu, kai išlipau Vilniaus geležinkelio stotyje namus ir atgaivino savo ūkius. iš traukinio, su lagaminu, sukaltu iš paprastų Ir ši paskutinė knyga – pernai, turėdamas lentų, prikrautu drabužių iš kalėjimo. Stovėjau 103 metus ir neturėdamas ką veikti, parašiau Kas būtų, jei išvažiuotų beveik visi. Juk tautą ir žiūrėjau į man svetimą Vilniaus miestą: namus prisiminimų knygą. Nežinau ar gerai parašyta, ar charakterizuoja trys dalykai: kalba, kultūra be stogų ir lubų, šiukšlinas gatves. Galvojau, ką skaitoma, ar įdomu? ir teritorija. Jei tauta netenka kalbos, tautos daryti: neturiu pažįstamų, artimųjų, nes kalėjimo nebeliks, Jei neteksime kultūros – kalba dar gali metais su niekuom nesusirašinėjau. Prisiminiau KĄ PATARTUMĖTE DARYTI GIMUSIEMS IR mus išgelbėti. Jei netektume teritorijos – kalba du draugus. Vienas priėmė tik nakčiai. Kitą dieną UŽAUGUSIEMS LIET U