Antakalnis Gegužės mėn. - Page 24

kalbama tik apie pinigus. Nesvarbu, ar kvalifikuota architektė plaus kojas senoliui užsienyje, ar kitą turimo išsilavinimo nereikalaujantį darbą dirbs, svarbu kad gaus daug pinigų. Ypatingai sureikšminus pinigų galią, kitų vertybių nepaisoma. Niekada nemaniau, kad pinigas yra laimė. Laimė – pasiryžimas ir toksai, sakysim nutarimas ką tu veiksi gyvenime. Tai yra labai svarbu. Jei gyvenime žiūrėsi tik pinigo, vieną dieną uždirbsi, kitą – ne, nieko gero gyvenime nematysi. Kiekvienam žmogui reikia turėti konkretumo ir pasiryžimo išskirtinei, mylimai profesinei veiklai, kuris visą gyvenimą lydėtų, tuomet tik galima gerai jaustis. KOKIŲ ĮVYKIŲ NENORĖTUMĖTE IŠGYVENTI DAR KARTĄ? Skaudžiausiai man teko nukentėti nuo sovietinės okupacijos. Mano vaikystės šeima – du tėvai ir keturi vaikai. Gyvenome Ardiškių kaime, Viduklės KOKS JŪSŲ PATS GRAŽIAUSIAS gero ar blogo. Tas patirtas blogis kartais būna la- valsčiuje, Raseinių apskrityje. Aš ir dabar nežinau GYVENIMO LAIKOTARPIS? bai įdomus, kartais reikalingas tam, kad žmogų kur yra mano šeimos narių kapai. Likau vienas. Re- paakintų, primintų kas jis toks yra. tai kur taip yra – išgyvenau visos šeimos netektį. Visos jaunystės dienos buvo Tėvai kaip buožės, kartu su seserimi buvo išvežti į gražios. Atbundančioje pokario metų Lietuvoje visi bu- KAIP VERTINATE DABARTINĮ LIETUVOS Sibirą. Jie visi negrįžo. Tėvui buvo 75 metai, matyt vom patriotiškai nusiteikę, nežiūrėjom ar sunku NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPĮ? jis mirė iš bado. Tai tikrai liūdnas prisiminimas 7 procentus Lietuvos gyventojų, jei šalyje bus ir ir tikro genocido pavyzdys. Įsimintina tai, kad toliau neramu – dar 7 procentus gyventojų. dirbti, ar daug pinigo galima uždirbti, visi dirbom Lietuvos labui. Teko praleisti 8-ias valdžias. Mes dabar tikrai sunkiai suvokiame tą tikrą saugumiečiai, suėmę tėvus, vis klausinėjo: o kur Net Caro laikus prisimenu, nors buvau septynių patriotizmą. Dabar gi galima sakyti, kad jo ir jūsų vaikai? Saugumiečių nurodymuose buvo Mūsų, t.y. trijų brolių neišvežė tik todėl, kad tuo metų. Gerai pamenu dvi okupacijas: rusų ir nėra. 1989 metais Baltijos kelyje visi kėlėme parašyta: išvežti visą šeimą su vaikais: nesvarbu metu buvome Kaune. Vėliau mano du broliai tapo vokiečių, 1918 metus, kai buvo paskelbta Lietuvos kartu rankas, buvome patriotiškai nusiteikę, ar žindomas kūdikis, ar kelių metų pyplys. Turėta partizanais ir žuvo bunkeriuose kaip kovotojai. Nepriklausoma valstybė. nežiūrėjome ar stovime susikibę rankomis su užduotis - naikinti visą šeimą ir visus jos narius, gerai uždirbančiu, turtingu ar vargšu. Toks pa- kad niekas ateity neturėtų jokių pretenzijų. Nie- Aš kalėjau Vorkutos lageryje nuo 1945 iki 1947 triotizmas Lietuvoje buvo tik 10 metų. Šiuo metu kas nežinojo, kad buvo nurodyta pradžiai išvežti ųjų. Mane išgelbėjo tai, kad buvau gydytojas. Ir Praleidęs tiek daug metų, mačiau visa kas buvo ........ 22 ........ 23