Antakalnis Birželio mėn. - Page 16

ANTANAS ŠIMKUS TRUPUTIS ANTAKALNIO DEBESŲ MES STOVIME PRIE UPĖS. SROVĖ NEŠASI BEGALYBĘ DEBESŲ. JEI PAŽVELGTUM VIRŠUN – TUMULAI, TUMULAI. DAR TRUPUTĖLIS, APSUNKS IR LĖTAI NUSKLĘS ŽEMYN, APDENGDAMI TAVE, MANE, VISĄ ANTAKALNĮ, KURĮ TAU TAIP NORĖJAU PARODYTI, TAIP NORĖJAU… Astos Plechavičiūtės nuotrauka Iš kur tie debesys? Vaikystėje maniau, kad ten, kažkur, už kalvų, už miško, sėdi didžiulis milžinas ir dūmija pypkę. Nes iš kur šitos kalvos, į kurias įspraustas rajonas, jei ne iš tų iškratytų pelenų. Ir kai tas milžinas parūkys, ateis čionai, pas mus – prie upės – ir susirinks ant delno visa, kas brangiausia – visus mieliausius žmones, kurių jau nebėra čia, kurie toli toli, nebegyvena čia… Klausi, ar išsikraustę? Taip, daugelis jų išsikraustė, išsinėrė, buvo išnerti iš savojo laiko, panardinti į kitą – šeimos, darbų, klajonių, iliuzijų, mirties – taip, šneku nesaugodamas, nes tikiu, kad tu atsirinksi, nes mes irgi panardinti, neriame kažkur, čia, Antakalny – ne veltui esame prie Neries… Va, matai tą betoninį tiltą, po kuriuo taip ritmiškai ataidi juo važiuojančių automobilių ratų dunksėjimas į kanalizacijos dangčius? Tiltas yra tas sustingęs paukštis išskėstais sparnais. Yra tokia nebeskraidančiųjų rūšis, mieste jų keliolika, Antakalnyje – kokie trys. O sustingę jie iš ilgesio, jų troškimas sklęsti pasroviui buvo per didelis, toks didelis, kad nebetilpo virš upės, ir buvo sustingdyti. Po šio tilto sparnais beveik visada kvepia pūvančiais topolių lapais, pakrantės žole, o žiemą kartais pakvimpa anglimi šildomais namais. Iš pakrantės aukštyn veda gausybė takelių, nes daug kas ateina prie upės pasižiūrėti, kaip ji nešasi savo begalybę debesų, savo begalybę… Kilkime pro tuos krūmokšnius, lapuočių guotus, miglotų sapnų migius, šaltiniuotus šlaitus, kol mūsų neužklojo aitriai užpelkėjusių kvapų patalai, kol dar turime šiek tiek laiko, kol milžinas rūko… Va, matai, – gatvė. Ji irgi upė, tik kitoks vanduo joje – mašinų srautas ir žmonės – pakraščiais, pakraščiais… Tas, kuris sugalvojo tokį srautą paleisti per šį rajoną, turbūt eksperimentavo. Bandė patikrinti, ar šia gatve galima išplukdyti ir vėl užpildyti visą miestą per pusdienį…