Ang Caviteno Newsweekly August 28-September 03, 2017 Issue - Page 7

Agosto 28-Setyembre 03, 2017 REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOURTH JUDICIAL REGION REGIONAL TRIAL COURT BRACH 23 TRECE MARTIRES CITY UNITED COCONUT PLANTERS BANK, Mortgagee, -versus- SPS. MARIECRIS Q. ALVIOR AND OSCAR J. ALVIOR, JR., Mortgagors, FORECLOSURE CASE NO. F-253-17 x----------------------------------------------x NOTICE OF EXTRA-JUDICIAL SALE Upon Extra-Judicial Petition for Sale under Act 3135, as amended by Act 4118, filed by Mortgagee, UNITED COCONUT PLANTERS BANK with business address at UCPB Executive Bldg., Makati Ave., Makati City against the Mortgagor, SPS. MARIECRIS Q. ALVIOR and OSCAR J. ALVIOR, JR., with residence and postal address at No. 1064 Gen. Del Pilar St., South Cembo, Makati City, to satisfy the mortgage indebtedness which as of June 27, 2017 amounts to ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED NINETY THREE PESOS AND 68/100 (₱ 1,344,293.68), Philippine Currency, inclusive of interest and penalty as of said date, and attorney’s fees but exclusive of other obligations and charges that shall still accrue up to the date the public auction. The undersigned Sheriff will sell at public auction on October 4, 2017 at 10 o’clock in the morning at the main entrance of the Government Center Building, located at the Provincial capitol Compound, Trece Martires City, to the highest bidder for CASH and in Philippine Currency, the following described properties with all the improvements thereof, to wit: TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. 057-2014069317 Lot No. 29 Block No. 2 Plan No. Psd-04-221811 Portion of: Lot 1670, San Francisco de Malabon Estate; Rs-04-0002851 Location: Barangay of Navarro, Municipality of Gen. Trias, Province of Cavite, Island of Luzon. Boundaries: Line Direction Adjoining Lots 1-2 NW Lot 31, Block 2, Psd-04-221811 2-3 NE Road Lot 6, Psd-04-221811 3-4 SE Lot 27, Block 2, Psd-04-221811 4-1 SW Lot 30, Block 2, Psd-04-221811 Area: FIFTY SQUARE METERS (50), more or less. All sealed bids must be submitted to the undersigned on the above-stated time and date. In the event the public auction should not take place on the said date and time, it shall be held on October 11, 2017 without further notice. Trece Martires City, August 16, 2017. LUCIO C. ALEJO III Sheriff IV Copy furnished: LEGAL SERVICES GROUP Counsel for United Coconut Planters Bank 9th Floor, UCPB Executive Building Makati Ave., Makati City SPS. MARIECRIS AND OSCAR J. ALVIOR, JR., No. 1064 Gen. Del Pilar St., South Cembo, Makati City WARNING: It is absolutely prohibited to remove, deface or destroy this Notice of Extra-Judicial Sale on or before the date of sale. Publication: Ang Caviteño Newsweekly Dates: August 21, 28- September 4, 2017 ENTERTAINMENT 7 SALITANG NAKAMAMATAY by Darius Galang MULA sa mga salitang binitiwan ni Duterte ang serye ng pagpatay sa bansa, sa ngalan ng gera kontra droga. Sa isang maulang hapon sa Sta. Quiteria, Caloocan nitong Agosto 21, nagtipon ang mga mamamayan at nakisimpatya sa kaanak ni Kian Loyd delos Santos.Mula sa kapilya, nagmartsa sila patungong lugar ng krimen, hanggang sa bahay ni Kian. Malawakan ang pagluluksa. Malawakan ang galit. Napagkaisa ng nangyari kay Kian ang mga kapitbahay at kaanak ng 17-anyos na Grade 11 na pinaslang ng pulis noong Agosto 16. Anila, pinakikita ng walang-awang pagpatay sa kanya ang walang katwirang kabangisan ng giyera kontra droga ni Pangulong Duterte. Mga maralita ang nabibiktima, sangkot man sa droga o hindi. Mahigit isang taon matapos ideklara ang giyera kontra droga, tila bumulwak ang lahat ng pagluluksa sa lahat ng pamamaslang sa ilalim ng Tokhang. Hindi ito makatwiran, ayon sa kanila. Barbariko ito, anila. Napagkaisa ni Kian Hindi kaiba ang kaso ni Kian sa iba pang biktima ng madugong giyera kontra droga. Katulad ng iba pang biktima ng pamamaslang ng mga pulis ng Philippine National Police (PNP), pinaratangan si Kian na “nanlaban” kaya binaril siya. Pero sa kaso ni Kian, napakalinaw ng batayan para kuwestiyunin ang pahayag ng mga pulis na nagpaputok ng baril ang batang ito na anila’y “kuryer ng droga”. Hindi lang CCTV na nakakuha ng bidyo ng pagkaladkad kai Kian patungo sa isang eskinita, kundi na rin ng kapitbahayan sa isang looban sa Sta. Quiteria ang nakasaksi na walang labang pinatay ang bata. Kasama ang mga kapitbahay na ito sa pagmartsa noong Agosto 21. Sa simula ng martsa, huminto sila saglit sa Presinto 7 ng Caloocan City PNP. Dito nakadestino ang mga pumaslang kay Kian. Humiling ang mga taong nagmartsa na panagutin ang mga ito. Sa harap ng Presinto 7, nagbitiw ng kaunting salita si dating Bayan Muna Rep. Neri Colmenares. “Nakapapatay ang salita,” ani Colmenares. Ang simpleng utos ng isang Presidente—pabiro man o hindi—na “magtanim ng baril” kung walang makitang baril sa mga “nanlabang” biktima ng Tokhang, ginagamit para aktuwal na pumatay nang walang pakundangan. Sa tala mismo ng PNP, mahigit 12,000 na ang nasawi. May mga “nanlaban”, may mga pinaslang ng diumano’y mga grupong vigilante (na konektado rin sa pulis). May mga iniimbestigahan pa umano. Suma total, ito ang bilang na nilamon ng madugong Tok [B]\KB'[HXZZ\Y[\H]\HH[H^XB[[H[\YHYH\HH[][HY\[š^HX[8'H[Hܚ\[H[X^K[[Z][[Z[B\\][ܝ\ۙ[\\][[[ˈB[X[Z[Z\[ۙ[[H[[[YH[][¸'YX[&^[\[\Y[K8'H]8'\Y[B[X[[X[[[[˸'BBHHHXX[[HYHZ^XY[[X[[]HX^H\ؘ\^XHH^ZYXX[[[›YHY]^HHH[XX[H\YZ\HšܝK[][x&]\[ ^X[8'Y[ZY'BZ[[[\[^XH[[HHHH؈[]›[[HH][[]Y\\[[ۋ[XY[ZœH[[Yˈ[HH[]\\[[؛[XHBK[[Y][[\[‚B'[XHHˈX^H^[HZZ\˸'H[X[X\›H[[[]H]HX[[[\][^XH][Y\[\[HH\[\[]H]ۈ[YؘX\[ B[XX\œB[\[^Y[[™ܙ[X™^[Z[][ۈH]^H^XHH]ۙ[XH[BX[ZY\KZ][[[HZ [[X\[^HZ\]\H[X[X[[[[[›YH[XK[\\[[[[[][[][\B[XZ؛]][X[X\[ZH[][\[YœHY\ܚ[Y[ZHH[[ۋ8'[X]Y[œ[\[\HX^H]\\ XN8&\YZ\]Z[B]8&HZ[K\[H[[[Y]]\\ 'HZ\[ۙ›YH[\[][Y\\][[[X\BZZ\Y[][[H]˂BHX\H][H\HX[Z[ZZ[›YH[HYX\Y [XKY\Z[[K[šXK[X]HH[]YYY\[H[[Z\ B\Z[ZH[\Z\[ۈY[X]^HBX[^[ۈ^HY[\\ˈZZ]\^[ۈYB[X^X\HHK]Z]\XH[[ۙ[X[X\X[›YH[\HYZHHYH[H[Y[HK'\]YY[X[Z\[YH[XY[^XH[B[Z[H\Z[HYHZK][BZ[H^XK'BBYYH^XK[H]]Y[[[›X[Y]ˈ8'^Y[\K[^X][][HX[X\B^HXZ\[[H\ۙ] [YHYۙ[JK[\][YX[\\^JH[YH[X[X\[œH[ۙ[K][\[Y[][]^H[H]Š[]^X[H[\[ۈH؛[XHHK[]BH]ۋ[]HHHX[[H [YHZ[[ [H[[YH]YY[\^KXH[\[ۈBX[Y[\HK'BB[]^XH[Z]\]X[YBYH\[Y\[ˈ8'^Y[\K[YH[\›H[ۈ^H\]X[Y ][X[[H[œ[[[YH[\H]\HX[^H][H\H™[][[ۋZH[][HH]ۙ\ۙ]XY[[\[H[YH]ˈ[[]K8&][YB\H]X\]\HX^H[X[\ۜX[]H[K[X []ۙY\][^HH[H]]Z[[š[[\][ۙ[\8'H[HY[\\˂BH[K\][X[X[Y[Z\[ۙœ[[ۙYZ][HYH[][Z[X[X]^KB'[HXZZ[Y\H]\HH[[Y][Z[[[\\H[XHH[XHH[H] [œ\X[YZHH؛[XHHHH[JK[B^XHZ[Y]][^Xx&^H[^[H^XK[X[X]^B[[]K]X[H[Y[[H[[ۙ]\HBܚx&][H[^XH\Z[[ۋ[HB^X[\ۜX[YYH]^X[H[ۙ[\[\˸'BB[[^XX[XZ\Y[]H[HBX[\[XHۙY MHK]Z]\XKXZ\Y][^XH[\[H^XHHZ\\[ۈ›YH[\ˈ\[]Z[ZZ^XK[HX\\[ۘ[œZ[Y[]\H[؛[XHHK^XH[[YBYHX\[]H[[]]Z[ZZH[X[XY][[KB\\[[X[\YH\]Z^X[HX[8$]Z]YHX[X[X^X[YZ]HZZ\[X^B][]H\HH]H8$H[XYZZ\H[[›XZZ\\ [H[HX\\]Z[ZZHY[Yš\\XK[HX\\\[[[YHX\[Y[YHX^\[K][HH\[ [[BX[Z[X[˂QQшVHQPPSUSUшTUHURUTшQ]\[XK[\[\TPSY[&\\[\ܝ[BXH\\XH][]H\]HوH]HTQTSHSBԕVSTSYY[\]HۈX\  L]ˈ L  Mˈp[ K[][ \X\pX\]K]]HX][H\[و[ݙ\YH[ٙ\\YX]Hو]Hˈ LL ]Y]K[][ \X\pX\]]H\Y[^ZYXX[H]YB\Y\\\ˈ YHˈ ˈRRN\Y\و M“\HXX[Y[ˈ]KPSSH8$H]\[X[ݙ\Y[[H[\[B\\Y[وYH[[\K[ZHTPSܝ[Hۈ8&Y[&\XۛZX[\\Y[H^]\وTPS&\X\&Hۈ H]Y\ M]H[\[B[\][ۘ[۝[[ۈ[H PKB'H\HX\Y\ܝ[H]H[\[Bݙ\Y[\\وHYZ[ۙTPSY[[\[\ۙ\[KH[\[\[ۙHۈؘ[[\\]KYX[[\H\]\\\\܂Y[&\XۛZX[\\Y[[TPS8'HZY]\[X[[X\Y܈H[\[\[X[Hܙ[HZY BXܙ[H]\[X[[X\KHܝ[H[\ۈXX[^\[ܙX\HY[&\\X\][ۈ[HܚٛܘH[[\YHۙ\XۛZXܛXܛTPSBH][[[]\ݙ\ \[\›XY\[[[܈ݙ\Y[\\[]]\\ܝY[&\XۛZX[\\Y[\H]\܈ܛ[BY[ۋ][HXZ\YH\X[ۙK]\[Xx&\[X\Y܈܈Y[[\[\[ZYHXY^XKXX][ێ[]]p[]YZB]\Έ]Y\ K H\[X\  M•[\Xܙ]\K\\Y[وYH[[\K[\[\˂BHY[&\XۛZX[\\Y[ܝ[H\[]\[X[۝X][ۈTPS&\ L[]\\K[\˜[[YH]\[X[[YHZ[\\X[H\[]H MTPSP]\[XH[[Z] BXZ\]Hܝ[H[YH\ˈ[