AMNYTT Nr. 6 2016

Ind ust r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e le k t ro og a u t o m at i s e r i n g #6 / 2016 - årgang 18 | www.amnytt.no ISSN 1893-6601 Blir 2017 et veiskille? Svenskene foran s. 20 Halter etter s. 34 Ny standard S. 46 4|16 Kundemagasinet fra Phoenix Contact | Desember 2016 News for Factory Automation 2/2016 Ingen sand i maskineriet SpinScan3D registrerer komplekse objekter med høy presisjon Hele Asia i ett land Singapore: blendende modernitet, fargerike tradisjoner Pepperl+ Fuchs s. 73 Intelligens i enheten Fleksible løsninger for kretskorttilkobling og hus Phoenix Contact s. 101 Industry@pps Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Nr 2 | 2016 | siemens.no/industri TIA - versjon 14 er her MindSphere - gjør data om til verdi Ny spalte- Digitalisering konkretisert Siemens Industry s. 127