AMNYTT Nr. 3 2017

Ind ust r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e le k t ro og a u t o m at i s e r i n g #automatisering, #instrumentering, #elektro, #motorer, #kontrollsystem, #PLS, #frekvensomformer, #drives#3 / 2017 - årgang 19 | www.amnytt.no
ISSN 1893-6601
Tema
Skipsnæringen blir
mer miljøvennlig
Elektrifisering er en
sterk trend
16
Miljøbelastningen for
maritime batterier ­inn­spart
på halvannen måned
28
Internkontroll –
Vernerunde Elektro
34
Industri 4.0 i praksis
med SEW EURODRIVE