Amarantine Volume 4: Expectations! - Page 74

I am not i n t hi s worl d o l t i ve up t o your expect at i ons and you are not i n t hi s worl d t o l i ve up t o m i ne… … .