AIGUA - Page 9

2. Experimentar i produir sons amb aigua. 3. Aprendre les cançons infantils del concert Aigua. 4. Reconèixer el timbre del piano, el violí, el clarinet i la veu. 5. Escoltar i reconèixer en les audicions alguns dels elements de la música: caràcter, tempo, altura, intensitat... 6. Percebre la textura musical: melodia i acompanyament. 7. Gaudir de l’escolta musical. 3.2. Continguts 1. Captació d’estats afectius provocats per la música. 2. Experimentació sonora i sensitiva amb l’aigua. 3. Interpretació de les cançons infantils proposades. 4. Reconeixement de la música de les audicions treballades. 5. Reconeixement tímbric dels instruments: piano, violí, clarinet i veu. 6. Escolta, experimentació i reconeixement de diferents elements de la música: pulsació, caràcter, tempo, altura, intensitat, durada... 7. Escolta i reconeixement de la textura musical: melodia i acompanyament. 8. Curiositat i interès per escoltar diferents audicions musicals. 9. Gaudi de l’audició musical. 4. Guia del concert A continuació, fem una explicació cronològica del concert, amb algunes indicacions que us poden ser útils per preparar-lo amb els alumnes: el concert comença amb la sala il·luminada per una llum blau marí, fent al·lusió al seu fil conductor: l’aigua. Se sent una melodia xiulada que apareixerà en d’altres moments del concert, i un soroll d’aigua de fons, fet per un dels músics que sacseja lentament un pal d’aigua. 9