AIGUA - Page 8

2.3. Un fil conductor Com ja hem comentat, Aigua, la música que corre és una proposta musical on aquest element acompanya les diferents músiques que la componen. És un element dinàmic que flueix com la música i que presenta una immensa varietat de registres. A peu d’escenari, hi ha situats varis recipients amb aigua i els intèrprets la van manipulant mentre produeixen sons. També es poden escoltar enregistrats diferents sons d’aigua (riu, pluja, gotes d’aigua) tant a l’espectacle com al disc llibre. 2.4. Per acabar El més important d’aquesta proposta és gaudir de l’audició i del concert com una globalitat. El treball anterior i posterior pot enriquir aquesta experiència, però l’objectiu últim és poder escoltar la música i gaudir-ne. 3. Objectius didàctics i continguts 3.1. Objectius didàctics 1. Manifestar diferents estats emocionals (placidesa, relaxació, alegria, crispació, tristesa...) provocats per la música. 8