AIGUA - Page 6

• Trieu el concert o els concerts més adients, tant per a l’edat com per als interessos de l’infant i de la família. • Parleu mínimament de què anireu a veure i a escoltar. Els discos dels concerts que estan editats són un bon material per escoltar en família tant abans com després del concert i, fins i tot, amb independència del concert. Protocol del públic per afavorir una bona dinàmica dels concerts Un concert, com qualsevol acte públic i col·lectiu, té un protocol que li és propi i que sovint és indispensable per aconseguir un ambient adequat a cada moment del concert. Permeteu-nos que us ho recordem, tot i que ben segur ja ho coneixeu perfectament. • La millor manera de poder sentir bé la música és escoltar-la en silenci. Són concerts pensats perquè els infants els entenguin. És important que els adults confiem en les capacitats i en la gran sensibilitat dels infants i que ens limitem a viure amb ells cadascun dels ambients. No els calen els nostres comentaris dins de la sala. Si un nen petit plora a mig concert i no troba consol a la falda del pare o la mare, es recomana que sortiu un moment de la sala i torneu a entrar-hi discretament quan es cregui oportú. • Cada concert és una obra sencera des que comença fins que acaba. Cada segon ens porta al següent i res no ho ha de trencar. Per això és important: o Anar al lavabo abans del concert. o Arribar 20 o 30 minuts abans per poder ser al lloc al moment de començar. • Els aplaudiments formen part del protocol d’un concert. Cal estar atent en quins moments s’ha de fer. • És especialment important no acompanyar la música picant de mans, si no és que se’ns hi convidi des de l’escenari. Els intèrprets ens ofereixen la música que ha escrit el compositor i la participació del públic en varia el resultat sonor previst. I no oblidem que... • L’actitud d’escolta, respecte i gaudi dels adults durant el concert és la que observen els nens, els serveix de model i aprenen. • Induir a la tranquil·litat abans d’entrar a l’Auditori és una bona manera de començar el concert. 6