AIGUA - Page 47

9. Programa de mà Quan es despleguen la cara i el revers del programa Aigua, es pot observar una il·lustració completa. És una il·lustració que es distribueix en tres plans. En primer terme, hi apareix l’edifici de L’Auditori de Barcelona, i darrere es veuen els edificis de la Vila Olímpica, el port i la línia de la platja. En segon terme, el mar i les onades cobreixen àmpliament la part central del dibuix. El cel es dibuixa com una franja a la part superior i acaba aquesta làmina. Es poden relacionar aquests tres plans de la làmina amb tres plans sonors. Els sons que podem escoltar o que ens suggereix cada ambient: els sons de la ciutat, els sons del mar i els sons del cel. També ens permet treballar la relació so-silenci: es poden buscar sons (el vent, els vehicles, les onades...) i reproduir-los, i es poden buscar coses que fan el silenci (els núvols, la sorra, els edificis...). És interessant observar aquesta làmina i comentar-la amb els infants. La cara restant amb fons blau és plena de lletres que ens expliquen el programa del concert que escoltarem, i els músics que interpretaran les peces i els instruments que toquen. Per dins, amb el programa desplegat, veiem un programa que està tot il·lustrat, sense text. S’hi mostren diferents imatges del concert (que apareixen en el disc llibre) sobre un fons d’aigua amb nenúfars i elements musicals dibuixats. És interessant observar-les i situar-les fins a reconèixer-les. La primera pàgina de l’interior representa unes mans que remouen l’aigua i evoquen la sensació d’estar en contacte amb l’aigua. En les altres dues pàgines, hi ha dibuixats sis 47