AIGUA - Page 46

16. Els soldats vénen de França Vila 17. I feel pretty Popular catalana. Arr.: M. L. Bernstein. Arr.: M. Vila. Adaptació del text: A. Mas Griera 18. Sonata núm. 1, op. 2 (fragment) A. Ginastera 46