AIGUA - Page 4

Pautes d’actuació per afavorir un bon aprofitament dels concerts ⇨ Des del centre educatiu Aspectes musicals • Haver-se informat dels continguts. Triar aspectes adients al nivell de coneixements i bagatge en les audicions per tractar a l’aula prèviament. • Treballar a l’aula el programa del concert. • Triar alguna cosa per continuar treballant a l’aula després d’haver assistit al concert. Algunes normes cíviques i de comportament que l’alumnat ha de conèixer abans d’assistir al concert • Per escoltar música, no s’ha de parlar. • No es poden menjar xiclets dins L’Auditori. • No es pot sortir de la sala de concerts a mitja actuació. • Als passadissos i a la sala de concert, cal entrar-hi i sortir-ne sense córrer ni cridar. • La comunicació amb els músics ha de ser correcta; no s’ha de cridar, xiular, parlar, etc. mentre actuen. • Els professionals que actuen, els companys del públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte independentment de la valoració personal i individual del concert. ⇨ Durant el concert El professorat s’ha de fer responsable del grup i prendre les mesures i decisions adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Per això, us demanem que: • Abans d’entrar a L’Auditori, induïu el vostre alumnat a la tranquil·litat. • Vetlleu pel comportament dels vostres alumnes durant el concert. • Penseu abans amb qui asseureu aquell alumne a qui costa estar atent. • Trieu el vostre seient per poder veure els vostres alumnes amb facilitat. • Tingueu una actitud que afavoreixi la consecució de l’ambient adient a cada concert. • Recordeu que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, si no és que es demana des de l’escenari. Un concert sense unes actituds correctes no és educatiu. I nosaltres som un servei educatiu. Per això, ens reservem el dret, si cal i d’acord amb el professor de música de cada grup, de demanar a alguna persona o a algun centre que 4